Blokkering van overname door de OR? Adviesrecht OR bij een overname nog steeds verplicht!

Categorie: Nieuws

De rol van de ondernemingsraad in het proces van een overname: vaak vergeten en bovenal onderschat zoals maar weer eens blijkt uit een recente uitspraak van de Ondernemingskamer. De tendens in de huidige M&A praktijk is dat bij veel overnames de OR vooral als een obstakel wordt gezien om snel tot een succesvolle overname te kunnen komen. Niet alleen is het een verplichting om de OR bij een overnameproces te betrekken, het is ook niet terecht om de OR alleen als een obstakel te zien.

Verplichting tot adviesinwinning

Hoewel het een verplichting is om de OR bij een overname te betrekken middels een adviesaanvraag, is het uiteindelijke besluit niet gebonden aan dit advies. Het betreft een ‘adviesplicht’ aldus artikel 25 WOR. Per geval verschilt de mate waarin de OR gehoord moet worden, maar dankzij recente jurisprudentie is wel gebleken dat de advieswinning van de OR meer bedraagt dan een formaliteit. Het proces zal een spel van hoor en wederhoor moeten zijn, waarbij de kritiek die de OR uit, vragen die ze stelt en adviezen die ze uitbrengt, serieus genomen moeten worden.

 

Handvatten

Om enigszins handvatten te geven aan deze rol kan er worden uitgegaan van het feit dat de OR in ieder geval al bij de voorbereidende fase van een overnameproces gehoord dient te worden. In feite begint dat al bij het besluit om overnameadviseurs (financieel en juridisch specialisten) in te schakelen. De OR hoeft tijdens de voorbereidende fase nog niet alle ins en outs te weten van een mogelijke overname, maar kan wel al gewezen worden op de mogelijke koper en andere relevante informatie die de onderneming ter beschikking heeft. Om het risico op lekken te verkleinen wordt in de praktijk nogal eens gewerkt met een speciale kleine commissie uit de OR die aan speciale geheimhouding gebonden is. Naar mate het proces vordert, zal de (volledige) OR meer betrokken moeten worden. Het komt zelfs voor dat de OR (op kosten van de onderneming) een eigen adviseur raadpleegt die ervaring heeft op het gebied van bedrijfsstrategie en overnames. Vanwege diens deskundige inbreng kan dat de advisering van de OR ten goede komen.

 

Gevolgen

Zoals al gezegd, is de betrokkenheid van de OR beperkt tot het uitbrengen van advies. Toch is het belangrijk om dit als onderneming op correcte wijze uit te voeren zodat nadelige gevolgen van het niet volgen van de spelregels voorkomen kunnen worden. Het kan in sommige gevallen zelfs zo zijn dat de gehele overname geblokkeerd wordt omdat de OR geen wezenlijke invloed heeft kunnen uitoefenen op het overnameproces en dat iedereen terug naar Start wordt verwezen.

 

Conclusie

De hoofdregel is dus dat het verstandig is om de OR zo vroeg mogelijk in een (eventuele) overname te betrekken. Yur Advocaten & Consultants kan je hierbij begeleiden zodat zich geen problemen voordoen. Neem vrijblijvend contact met ons op!


Terug naar overzicht