De beperkte gemeenschap van goederen en ondernemers

Categorie: Familierecht

Per 1 januari 2018 is de wetgeving met betrekking tot de beperkte gemeenschap van goederen in werking getreden. Hier is door ons al eerder iets over geschreven. Maar wat zijn de gevolgen voor ondernemers van de beperkte gemeenschap van goederen ?

 

Gescheiden vermogens

In het nieuwe stelsel ontstaat er vanaf het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Er zijn dan drie vermogens: de privévermogens van beide echtgenoten en het gemeenschapsvermogen. Het komt er eigenlijk op neer dat wat vóór het huwelijk privévermogen was, privévermogen blijft. Het overige is gezamenlijk vermogen.

De echtgenoten kunnen nog altijd afspraken op maat maken over het vermogen door middel van het sluiten van huwelijkse voorwaarden.

 

Ondernemers

Voor ondernemers is er veel veranderd. In de situatie waarbij er bij een echtgenoot vóór het huwelijk sprake was van ondernemingsvermogen in de vorm van een personenvennootschap (maatschap, v.o.f.) of in de vorm van een aandeel in een rechtspersoon (B.V. of N.V.), is voor het nieuwe stelsel bepaald dat die ondernemingen buiten de gemeenschap vallen.

 

Redelijke vergoeding

Daar is nog een bijzondere bepaling aan toegevoegd. Indien de ondernemer in staat is te bepalen dat de winsten van de onderneming hem/haar (nagenoeg) rechtstreeks toekomen, dan komt er een redelijke vergoeding toe aan de gemeenschap. Dit betreft een vergoeding voor de door de ondernemer ten behoeve van de onderneming aangewende kennis, vaardigheden en arbeid.

Er is nog veel onduidelijkheid over hoe dan de hoogte van die redelijke vergoeding zou moeten worden berekend. Een belangrijke vraag, want bij echtscheiding en de verdeling van de gemeenschap van goederen zal moeten worden bepaald hoe hoog die vergoeding is of had moeten zijn om te berekenen op welk deel van het gemeenschappelijk vermogen ieder van de echtgenoten recht heeft.

 

Huwelijkse voorwaarden

Het lijkt dan ook voor ondernemers het overwegen waard om bij het trouwen onder het nieuwe regime huwelijkse voorwaarden te sluiten. Niet alleen met betrekking tot de “redelijke” vergoeding, maar ook (nog steeds) om het privévermogen (van beide echtgenoten) te beschermen tegen zakelijke schuldeisers.

 

Heb jij vragen of wens jij advies, neem dan gerust contact met mij op.

 


Terug naar overzicht