OnderwijsYUR.

In het onderwijs hebben we te maken met een bijzondere relatie tussen het onderwijzend personeel en de onderwijsinstelling, maar daarnaast ook de relatie tussen de onderwijsinstelling enerzijds en de leerkrachten, leerlingen, ouders en de medezeggenschapsraden anderzijds.

Het arbeidsrechtelijk onderdeel van het onderwijsrecht wordt voornamelijk bepaald door cao-recht. Het bijzondere karakter van de verhoudingen tussen de verschillende partijen binnen het onderwijs vergt een ervaren advisering en behandeling met aandacht voor bijzondere verplichtingen die voor de instelling gelden binnen het onderwijs-arbeidsrecht.

Wij kennen de onderwijssector goed, wij voorzien diverse onderwijsinstellingen op dagelijkse basis van advies over zowel arbeidsrechtelijke als typisch onderwijsrechtelijke kwesties. Wij vertegenwoordigen bij onderhandelingen, adviseren bij conflicten en bieden ondersteuning bij het voorkomen en oplossen daarvan; ook bij procedures bij de Commissie van Beroep.

Yur adviseert zowel de onderwijsinstellingen, schoolbesturen, de medezeggenschapsraden als de individuele leerkrachten binnen dit rechtsgebied. Dat varieert van het overleg met de (G)MR over wijzigingen in de organisatie, begeleiding van reorganisaties en het onderhandelen over Sociaal Plannen tot individuele ontslagzaken en ontslagregelingen.

Benieuwd naar onze aanpak? Wij overleggen graag over de mogelijkheden.

Meer Informatie

Vanuit welke positie of in welke hoedanigheid je ook te maken krijgt met het onderwijsrecht, het roept altijd vragen op. Wij beantwoorden die vragen graag.

Enkele aspecten uit het onderwijsrecht hebben wij nader uitgelicht. Mocht je nog andere vragen hebben dan kun je ons natuurlijk bereiken.

Disciplinaire maatregelen in Onderwijs
Medezeggenschap en onderwijs
Openbaar of bijzonder onderwijs?

Experts in Onderwijs