Per 25 mei 2018 is de AVG veranderd: heb jij alles op orde?

Categorie: Nieuws

De verordening bescherming persoonsgegevens (AVG) is sinds 25 mei 2016 geldig. Sinds de inwerkingtreding hebben verwerkers van persoonsgegevens (verwerkersverantwoordelijke en verwerkers) de gelegenheid gehad om ervoor te zorgen dat zij persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de verplichtingen van de AVG.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook daadwerkelijk van toepassing en moet er aan deze regelgeving worden voldaan. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Bescherming van persoonsgegevens (het recht op privacy) is in de EU, in tegenstelling tot in andere landen en werelddelen, een grondrecht. Dit grondrecht is groot, maar niet absoluut. In geval het recht op privacy conflicteert met andere grondrechten (zoals bijvoorbeeld het recht op vrije meningsuiting of vrij ondernemerschap) of er sprake is van toegestane verwerking van persoonsgegevens, kan het recht op privacy toch worden ingeperkt.

Wel moet er grip zijn en blijven op het recht op privacy, op het recht op beschikking over eigen gegevens. Daarin voorziet de AVG. Dat is juist het verschil met al langer bestaande privacy wetgeving.

Wil je meer weten? Dan verwijzen wij je naar onze algemene presentatie over de AVG. Voor vragen, bel ons gerust!

BIJLAGE: PRESENTATIE GDPR


Terug naar overzicht
mr. G.J. (Jeroen) Schras Advocaat
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat
Tom Overboom
mr. T.M. (Tom) Overboom Consultant | Advocaat
mr. E. (Evelyn) Wolterink Advocaat