De overdraagbaarheid van vorderingen

Categorie: Ondernemingsrecht

De overdraagbaarheid van vorderingen in faillissementen is eerder aan de orde. Dit is het gevolg van een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 april 2022 (ECLI:NL:GHARL:2022:3009). Dit is goed voor de handel in vorderingen en crediteuren. Hoe zit dit?

Auteur: Jochem van Den Berg

Schending administratieplicht

Een bestuurder van een besloten vennootschap kan – bijvoorbeeld vanwege schending van de administratieplicht – aansprakelijk zijn voor het tekort van de boedel op grond van artikel 2:248 BW. Dit komt in de praktijk veelvuldig voor. Meestal probeert een curator de vordering zelf te incasseren maar het komt ook voor dat de curator die vordering probeert te verkopen aan een factoringmaatschappij of een andere handelspartij. Op die manier wordt het risico verlegd en komt er sneller geld in de boedel.

Overdraagbaarheid curator

Eerder werd op basis van een uitspraak van de Hoge Raad (HR 15-04-2016, ECLI:NL:HR:2016:661) aangenomen dat een vordering ex artikel 2:248 BW door de curator niet kan worden overgedragen voornamelijk omdat dan het toezicht van een rechter-commissaris ontbreekt. Naar het oordeel van het hof gaat deze door de Hoge Raad aangenomen ratio voor het aannemen van niet overdraagbaarheid van een vordering ex artikel 2:248 BW, niet langer op in een situatie waarin een curator de vordering ex artikel 2:248 BW heeft ingesteld en tot in de hoogste instantie heeft uitgeprocedeerd, uitmondend in een veroordeling die kracht van gewijsde heeft gekregen. Kortom, staat een uitspraak op basis van artikel 2:248 BW vast? Dan is daar niets meer aan te doen dan kan de curator die vordering overdragen.

Curator kan vorderingen vaker verkopen

Op basis van deze uitspraak kunnen curatoren hun vorderingen dus vaker verkopen. Dit is interessant voor factoringmaatschappijen en handelaren in vorderingen. De schuldeisers profiteren hier ook van. Het boedelactief zal hierdoor ook vaker toenemen.

Vragen over de overdraagbaarheid van vorderingen?

Voor vragen over de overdraagbaarheid van vorderingen en het vestigen van zekerheden kunt u zich wenden tot YUR advocaten. Meer weten over de overdraagbaarheid van vorderingen? Neem gerust contact met ons op.


Terug naar overzicht
mr. J.A.Th. (Jochem) van den Berg Advocaat