Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Executoriaal beslagYUR.

Wanneer je beslag laat leggen als je een vonnis, beschikking of arrest hebt gekregen van de rechter, dan wordt dat executoriaal beslag genoemd. Executoriaal beslag kan ook gelegd worden als een vorderingsrecht in een notariële akte is vastgelegd. Notariële aktes en vonnissen zijn namelijk zogenaamde ‘executoriale titels’, waarmee tot ‘executie’ (een vorm van uitwinning) kan worden overgegaan. Als je eerst conservatoir beslag hebt gelegd en je wint daarna de procedure, dan wordt dat beslag automatisch executoriaal. Advocaat beslag- en executierecht Robert van Ewijk legt uit hoe het zit.

Wat gebeurt er bij executoriaal beslag?

Met een executoriale titel kan de deurwaarder beslag leggen op alle goederen van de schuldenaar en die vervolgens uitwinnen. Als er executoriaal bankbeslag wordt gelegd, moet de bank daadwerkelijk het banksaldo uitkeren aan de beslaglegger voor zover dat nodig is om de schuld te voldoen. En als er beslag wordt gelegd op een woning of een auto, dan kunnen die op een veiling worden verkocht. De veilingopbrengst is dan na aftrek van wat pandhouders of hypotheekhouders te vorderen hebben, voor de beslaglegger.

Wat als er meerdere beslagleggers zijn?

Als er meer beslagleggers zijn, dan is de degene die het eerst beslag heeft gelegd als eerste verantwoordelijk voor de verkoop van de beslagen goederen. Doet hij dat niet, dan kan een opvolgend beslaglegger een verzoek doen aan de voorzieningenrechter om de executie over te mogen nemen. Na de executie delen de beslagleggers de opbrengst naar rato van ieders vordering. De deurwaarder van degene die heeft geëxecuteerd, zorgt dan voor verdeling van de verkoopopbrengst.

Overnemen veiling door hypotheekhouder

Als er executoriaal beslag wordt gelegd op een onroerende zaak waar ook een hypotheek op rust, kan de hypotheeknemer (vaak een bank) de executie overnemen. Als dat niet gebeurt, dan kan de beslaglegger de hypotheekgever dwingen om tot verkoop van de onroerende zaak over te gaan. Dat kan door een verzoek te doen aan de voorzieningenrechter om de hypotheekhouder een termijn te geven om tot verkoop over te gaan. Gebeurt dat vervolgens niet, dan kan de betreffende beslaglegger de verkoop voortzetten.

Let op bij achteraf onterecht beslag

Vaak wil een schuldeiser als de rechter uitspraak heeft gedaan, zo snel mogelijk executeren. Dan krijgt de schuldeiser namelijk sneller zijn geld. Het is daarom verleidelijk om meteen de deurwaarder opdracht te geven om direct beslag te gaan leggen en de schuld te innen. Maar, als er nog hoger beroep of cassatie mogelijk is tegen de uitspraak, dan is dat niet altijd verstandig. Als de rechterlijke uitspraak in hoger beroep of cassatie onderuitgaat, dan kan er sprake zijn van onrechtmatige executie.

Meer weten? Neem contact op met een beslag- en executiespecialist van Yur Advcoaten.

 

Gerelateerd nieuws:

coronaschulden saneren - waar te beginnen
3 april 2023

Fiscale coronaschulden saneren – waar te beginnen?

De enorme berg aan fiscale coronaschulden is volgens staatssecretaris Van Rij nog circa 17 miljard euro groot en ruim 40% van alle ondernemers met …

Lees verder
Partner aan het woord Margriet Kooiman
30 november 2022

Studentstage op diverse secties! Kom stage lopen bij Yur!

Wie zijn wij? Yur Advocaten is een fris en modern advocatenkantoor gevestigd aan de Oostmaaslaan in Rotterdam. Wij zijn praktisch, recht door zee e…

Lees verder

Terug naar overzicht