Personeel bij faillissementYUR.

Personeel bij faillissement

 

Bij een faillissement is de werkgever meestal financieel niet meer in staat om loon door te betalen van het personeel. Ook worden de activiteiten vaak stopgezet. De rechter-commissaris kan de curator ‘machtigen’ om dan de arbeidsovereenkomsten op te zeggen. Vanwege de bijzondere situatie in een faillissement gelden allerlei regels uit het arbeidsrecht niet bij een faillissement.

UWV

De curatoren van ons kantoor proberen zoveel mogelijk in samenwerking met de mensen van het UWV een bijeenkomst te organiseren waarbij het personeel wordt geïnformeerd over de gevolgen van een faillissement. Het UWV kan dan ook direct de praktische afwikkeling van het ontslag verzorgen.

 

Achterstallig loon

 

De uitbetaling van achterstallig loon van voor datum van het faillissement wordt in beginsel gedekt door de “loongarantieregeling” (artikel 61 Werkloosheidswet). Dat betekent dat in beginsel de betaling van uw loon is gegarandeerd. De uitkering van achterstallig loon bedraagt maximaal 13 weken teruggerekend vanaf de opzegdatum door de curator en maximaal 6 weken tijdens de opzegtermijn. Ook betaalt het UWV het nog niet betaalde vakantiegeld en pensioen over maximaal 1 jaar. Het UWV beslist formeel over de aanvraag en de curator heeft op die beslissing geen invloed.

 

Voortzetting contract?

 

De curator kan gedurende de opzegtermijn nog een beroep doen op het personeel wanneer dit bijvoorbeeld nodig is om opdrachten van klanten af te maken.