Wat is een faillissement?YUR.

Wat is een faillissement?

Wanneer een natuurlijk persoon of een rechtspersoon niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en is opgehouden met het betalen van zijn schulden, kan door schuldeisers via een advocaat een faillissement worden aangevraagd. Een natuurlijk persoon of een bedrijf kan ook het eigen faillissement aanvragen. Wat is een faillissement? En wanneer spreken wij over een faillissement?

Wanneer een faillissement wordt uitgesproken, wordt door de rechtbank een curator aangesteld. De curator moet in het belang van de schuldeisers het vermogen van gefailleerde liquideren. Dit wordt onder andere gedaan door het verkopen van de activa van gefailleerde en het incasseren van vorderingen. De curator zal ook onderzoeken of een bestuurder van een rechtspersoon zijn taak goed heeft uitgevoerd.

De curator zal verder de schulden van de gefailleerde moeten inventariseren. Wanneer geld beschikbaar is voor de schuldeisers zorgt de curator ervoor dat het geld in de juiste wettelijke volgorde wordt betaald aan degene die daar recht op heeft.

Vragen over faillissementen of over de uitleg van ‘Wat is een faillissement?’ neem contact op met ons kantoor.