Ook de alimentatiegerechtigde moet aan het werk!

Categorie: Familierecht

In scheidingsprocedures wordt vaak door degene die partneralimentatie moet betalen (alimentatieplichtige) gesteld dat degene die recht heeft op alimentatie (alimentatiegerechtigde) zelf geheel of gedeeltelijk in het eigen levensonderhoud moet kunnen voorzien en dat daarvoor de aanwezige verdiencapaciteit moet worden benut. Met andere woorden: de alimentatiegerechtigde zou zelf genoeg geld moeten kunnen verdienen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Verdiencapaciteit

De alimentatieplichtige zal in een procedure veelal tot het uiterste gaan om aan te tonen dat er verdiencapaciteit bij de alimentatiegerechtigde aanwezig is. De alimentatieplichtige zal dan vaak onder meer aanvoeren welke vacatures er beschikbaar zijn en wat voor opleiding er is gevolgd of kan worden gevolgd door de alimentatiegerechtigde.

De alimentatieplichtige zal proberen de rechter ervan te overtuigen dat het niet benutten door de alimentatiegerechtigde van de aanwezige verdiencapaciteit moet leiden tot een limitering en/of verlaging van de partneralimentatie.

Vaak overweegt de rechter dat ten tijde van de echtscheidingsprocedure van de alimentatiegerechtigde (nog) niet verwacht mag worden dat hij/zij geheel of gedeeltelijk in het eigen levensonderhoud voorziet, maar dat er van hem/haar wel verwacht mag worden dat deze zich ervoor inspant om te zorgen dat dit in de nabije toekomst wel het geval zal zijn.

Inspanningsverplichting

De alimentatiegerechtigde doet er goed aan deze boodschap ter harte te nemen en te proberen een betalende baan te krijgen dan wel een opleiding te volgen waardoor de kans op een betalende baan wordt vergroot.  Een alimentatiegerechtigde met een parttimebaan kan zich richten op een uitbreiding daarvan of het zoeken naar een tweede parttimebaan.

Blijkt in een latere gerechtelijke procedure dat de alimentatiegerechtigde niet aan haar/zijn inspanningsverplichting heeft voldaan, dan is de kans dat de rechter dit keer wel overgaat tot limitering en/of verlaging van de partneralimentatie aanmerkelijk gestegen.

Controleren inspanningen

Voor de alimentatieplichtige is het van belang de vinger aan de pols te houden en te controleren of de alimentatiegerechtigde aan zijn/haar inspanningsverplichting voldoet. In die zin is het de alimentatieplichtige aan te raden de alimentatiegerechtigde regelmatig schriftelijk te wijzen op zijn/haar inspanningsverplichting en te vragen om schriftelijk bewijs waaruit de inspanningen volgen.

Mocht de alimentatiegerechtigde niet aan zijn/haar inspanningsverplichting voldoen of weigeren om schriftelijk bewijs te geven waaruit de inspanningen volgen, dan kan de alimentatieplichtige zich naar de rechter stappen en  verzoeken de partneralimentatie onder de loep te leggen.

Hebt u vragen of wenst u advies over het vorengaande, neemt u dan gerust contact met mij op.

Pieter Kramer
Advocaat en mediator


Terug naar overzicht