Rechtsgebieden

Fusies & Overnames

Een bedrijfsovername kan belangrijke strategische voordelen opleveren. Het vergroten van het marktaandeel of het uitbreiden van de productieketen kan voor de onderneming het verschil betekenen tussen succesvol zijn en blijven, of de concurrentie voor moeten laten gaan. Ook kan er een moment komen waarop een geïnteresseerde koper zich aandient die de onderneming of een gedeelte daarvan wil overnemen. Om als ondernemer en onderneming maximaal te profiteren van de kansen die een bedrijfsovername biedt, is goed juridisch advies van ervaren overname advocaten van groot belang.

Een bedrijfsovername doe je niet alleen. Het is een zeer intensief en complex proces. Wij begeleiden dergelijke overnames van voorbereiding tot en met overdracht. Wij zorgen voor een doeltreffend en efficiënt bedrijfsonderzoek, onderhandelen over de voorwaarden waarbij wij de commercie en relatie van de koper en verkoper een zeer belangrijke plaats geven en leggen vervolgens de gemaakte afspraken vast in de transactiedocumentatie.

Wij beschikken over een zeer uitgebreid netwerk van in M&A gespecialiseerde partijen zoals corporate finance adviseurs, participatiemaatschappijen, notarissen, register valuators, enzovoort. Wij zorgen er voor dat de transactie plaatsvindt onder de juiste juridische en commerciële voorwaarden.

Tip van Yur

“Bij een transactie heb je een advocaat nodig die prioriteiten stelt, en in staat is om snel de juiste beslissingen te nemen. Tegelijkertijd moet deze advocaat uitstekende relaties kunnen opbouwen en onderhouden met alle betrokken partijen, en daarbij jouw belangen telkens op de voorgrond houden.”

mr. G.J. (Jeroen) Schras
mr. G.J. (Jeroen) Schras Advocaat
Evelyn Wolterink
mr. E. (Evelyn) Wolterink Advocaat
mr. O. (Omar) Zaïr
mr. O. (Omar) Zaïr Advocaat
Advocaat Ricardo Kooman
mr. R.P. (Ricardo) Kooman Advocaat