Rechtsgebieden

Procesrecht

Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in procesrecht? Gedagvaard in een gerechtelijke procedure voor de bank? Of wilt u beslag leggen op woningen of bankrekeningen? Het procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures. Dan bent u bij de advocaten van Yur aan het juiste adres.

Wat is procesrecht?

Het burgerlijk procesrecht omvat alle regels omtrent gerechtelijke procedures: de wijze van het aanhangig maken van een geschil, de wijze van procederen, procestermijnen, de formele eisen die aan processtukken worden gesteld et cetera. De belangrijkste wetten in het procesrecht zijn het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie.

Robert van Ewijk
mr. R. (Robert) H.W. van Ewijk Advocaat