Verkoop van de gemeenschappelijke woning bij beëindiging relatie

Categorie: Familierecht

Bij de beëindiging van een affectieve relatie is de woning waarvan partijen samen eigenaar zijn, vaak het meest waardevolle bezit. Vaak is gedurende de relatie de woning in waarde gestegen en hebben partijen allebei vaak recht op de helft van de overwaarde. En dit kan problemen opleveren.

 

Problemen

Verschillende problemen kunnen zich voordoen bij de verkoop van de woning, bijvoorbeeld:

  • partijen zijn het niet eens over de vraag- en/of bodemprijs;
  • één van de partijen wil de woning nog niet verkopen, omdat hij/zij de nog steeds aantrekkende woningmarkt wil afwachten;
  • de partij die tijdelijk in de woning verblijft, rekt de periode van verkoop omdat hij/zij tegen lage woonlasten gebruik van de woning maakt.

 

Medewerking verkoop woning

Wanneer de woning gemeenschappelijk eigendom is, dan moeten beide partijen hun medewerking verlenen aan de verkoop en de notariële levering van de woning.

Naast dat het vervelend is om aan elkaar verbonden te blijven door de gemeenschappelijke woning, kan een partij er belang bij hebben dat de overwaarde die in de woning zit vrij komt. Overwaarde kan bijvoorbeeld worden aangewend voor de (gedeeltelijke) financiering voor de aankoop van een nieuwe woning. Overwaarde kan door een ondernemer onder meer gebruikt worden om zijn/haar bedrijf een noodzakelijke financiële injectie te geven om groei te bevorderen.

Mocht in die situaties de ex-levenspartner de verkoop van de gezamenlijke woning frustreren, dan is het van belang maatregelen te treffen en te zorgen dat de woning wordt verkocht. Indien de verkoop wordt gefrustreerd door één van de partijen, dan kan de andere partij proberen via de rechter alsnog medewerking af te dwingen.

 

Maatregelen

Als voorbeeld wordt genomen de situatie waarbij partijen zijn getrouwd en gaan scheiden. De vrouw is in de woning blijven wonen en houdt de verkoop van de woning tegen. De man kan dan aan de rechter verzoeken/vorderen:

  • te bepalen dat de vrouw haar volledige medewerking dient te verlenen aan alles wat nodig is om de woning te verkopen en notarieel te leveren;
  • hem te machtigen tot het te gelde maken van de woning. Met andere woorden, de man kan de rechter verzoeken hem te machtigen alles te doen wat nodig is om de woning te verkopen en notarieel te leveren. Denk daarbij aan het in de arm nemen van de makelaar, bezichtigingen inplannen en het namens de echtelieden tekenen van de koopovereenkomst.
  • te bepalen dat de uitspraak van de rechtbank in de plaats treedt van de wil en verklaring van de vrouw tot medewerking aan de verkoop en levering van de woning aan de kopende derde partij.

 

Deze verzoeken kunnen in een reguliere bodemprocedure aan de rechter worden voorgelegd. Als er een  spoedeisend belang is, dan kan dat worden gedaan in een kort gedingprocedure.

Indien u meer informatie wenst over de verkoop van de gemeenschappelijk woning wanneer de ex-levenspartner hier niet aan meewerkt, dan kunt u mij hiervoor altijd benaderen.


Terug naar overzicht
mr. P.H. (Pieter) Kramer Advocaat