Disclaimer

Disclaimer

Yur Advocaten & Consultants is een handelsnaam van Yur Advocaten B.V. Alle diensten en andere werkzaamheden worden uitsluitend verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Yur Advocaten B.V., h.o.d.n. ‘Yur Advocaten & Consultants’, waarop onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onze algemene voorwaarden zijn tevens te vinden en te downloaden op www.yur.nl. Iedere aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag, is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien u vragen heeft over deze disclaimer, kunt u contact opnemen met ons kantoor.