Kennis van Yur

Als je weet hoe de rechtswereld in elkaar zit, dan ben je beter voorbereid op het moment dat je ermee te maken krijgt. Daarom delen we hier de meest waardevolle zaken, feiten en meningen met jou.

informatieplicht aandeelhouders

Het recht op informatie als aandeelhouder

In aandeelhoudersgeschillen staat regelmatig de vraag centraal welke informatie het bestuur aan aandeelhouders moet verstrekken. Met name minderheidsaandeelhouders klagen nogal eens over het feit dat zij te weinig informatie krijgen. Hoe ver reikt he…

Lees verder
Aandeelhoudersovereenkomst

aandeelhoudersovereenkomst

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst? Een aandeelhoudersovereenkomst is een overeenkomst waarin …

› Lees verder
Verstek, verstekvonnis en verzet

Verstek, verstekvonnis en verzet: zo zit het!

Als je een dagvaarding ontvangen hebt of in een verzoekschriftprocedure door de rechtbank wordt o…

› Lees verder
klachtplicht

Hoe werkt de klachtplicht? Klaag tijdig anders komen rechten te vervallen.

In de dagelijkse praktijk worden talloze overeenkomsten gesloten waarbij de ene partij een verpli…

› Lees verder
Geheimhoudingsovereenkomst bij bedrijfsovername

Geheimhoudings-overeenkomst bij bedrijfsovername

Bij een beoogde bedrijfsovername wordt over en weer veel informatie uitgewisseld tussen de betrok…

› Lees verder
Verdeling gemeenschappelijk vastgoed

Verdeling gemeenschappelijk vastgoed

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet alleen, maar samen met iemand anders eigenaar…

› Lees verder
De overdraagbaarheid van vorderingen

De overdraagbaarheid van vorderingen

De overdraagbaarheid van vorderingen in faillissementen is eerder aan de orde. Dit is het gevolg …

› Lees verder
Digital services act

Alles over de digital services act

Digital Services Act pakt online platforms aan Facebook, Twitter en Marktplaats, we kennen de onl…

› Lees verder
Waarschuwingsplicht aannemer

Waarschuwingsplicht aannemer

Er ontstaan met grote regelmaat geschillen tussen de aannemer en de opdrachtgever over de vraag o…

› Lees verder
Wanneer is de makelaar aansprakelijk?

Wanneer is de makelaar aansprakelijk?

Wat zijn de verplichtingen van een makelaar? Wanneer is de makelaar aansprakelijk? Door de oversp…

› Lees verder
liberalisatiegrens voor verhuurders

Kabinet gaat huurwoningen in vrije sector deels aan banden leggen

Liberalisatiegrens voor verhuurders – Door een gebrek aan regulering van huurprijzen voor w…

› Lees verder
Portretrecht schending

Portretrecht schending

Op 18 mei 2022 zijn er door de Rechtbank Amsterdam twee uitspraken gedaan waarin Google en Twitte…

› Lees verder
Verbod op nepreviews om consumenten te beschermen (1)

Verbod op nepreviews om consumenten te beschermen

Nepreviews en misleidende zoekresultaten nu officieel verboden. Verbod op nepreviews om consument…

› Lees verder