Privacyverklaring

Introductie
Yur Advocaten en Consultants acht het van groot belang dat er met persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en persoonlijke gegevens worden dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Het verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door jou
worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden bewaard en verwerkt. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard
dan dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Doeleinden
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten. Ook gebruiken wij persoonsgegevens om jou te informeren over nieuwe producten en diensten van ons die voor jou relevant kunnen zijn en om onze dienstverlening en de website te kunnen verbeteren. Als je op onze website het contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet zonder jouw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.

Cookies en tracking
Bij het aanbieden van onze elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw
browser op de harde schijf van jouw computer of op jouw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website
combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook is door ons het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

Verwerkers
Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “verwerkers”. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en kunt daarover uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals Facebook of Linkedin) van derden waar jij door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als je doorlinkt naar Facebook of Linkedin worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met jouw persoonsgegevens omgaat. Jij zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

Wijzigen privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan ook deze privacy- en cookieverklaring aangepast worden.

Vragen
Indien je vragen hebt over de privacyverklaring, kun je altijd contact met ons opnemen.