Privacyverklaring

Introductie
Yur Advocaten en Consultants acht het van groot belang dat er met persoonsgegevens zorgvuldig
wordt omgegaan en persoonlijke gegevens worden dan ook secuur door ons verwerkt en beveiligd.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en
gebruiken en met welk doel.

Het verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn en die door gebruik
van onze diensten worden achtergelaten. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door jou
worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken, worden bewaard en verwerkt. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard
dan dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan
wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Doeleinden
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
ter zake juridische diensten. Ook gebruiken wij de persoonsgegevens voor het vergroten van ons
klantenbestand. Als je op onze website het contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan
worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet zonder jouw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan
derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.

Cookies en tracking
Bij het aanbieden van onze elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw
browser op de harde schijf van jouw computer of op jouw smartphone of tablet wordt opgeslagen.
Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website
combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze
diensten.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics”
dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met
Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google-diensten. Ook is door ons het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics
uitgeschakeld.

Bewerkers
Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde
verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “bewerkers”. Deze bewerkers handelen
steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op de
persoonsgegevens uitvoeren.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en kunt daarover
uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waar jij door middel van een
link op onze website terecht kunt komen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een
betrouwbare of veilige wijze met jouw persoonsgegevens omgaat. Jij zult hiervoor dan ook de
privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

Wijzigen privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen.

Vragen
Indien je vragen hebt over de privacyverklaring, kun je altijd contact met ons opnemen.