Kan de werkgever verlangen dat de werknemer zijn tatoeage verbergt?

Categorie: Arbeidsrecht

De rechtbank Rotterdam heeft deze week uitspraak gedaan in een opmerkelijke zaak. De werknemer trok in twijfel of een zichtbare tatoeage op de werkvloer verboden kan worden. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever dit wel degelijk mag verbieden.

 

In dit geval ging het om een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) die tevens controleur in het OV is. De werkgever heeft een beleid opgesteld waarin is opgenomen dat tatoeages, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden in uniform, bedekt moeten worden.

De werkgever mag op grond van de wet in beginsel bepalen hoe zij, via haar werknemers, naar buiten wil treden. De werknemer vraagt zich echter af of het ‘tatoeagebeleid’ in strijd is met goed werkgeverschap, de redelijkheid en billijkheid en/of de fundamentele grondrechten van de werknemer. De kantonrechter is van oordeel dat het beleid van de werkgever deze grenzen in dit geval niet overschrijdt.

De kantonrechter oordeelt dus dat de werkgever de werknemer mag instrueren zijn tatoeage te verbergen onder zijn uniform. Van belang zijn de volgende omstandigheden:

  • de werknemer heeft een bijzondere positie nu hij beschikt over politiebevoegdheden en geweldsmiddelen, dit vereist een neutrale en professionele uitstraling;
  • een tatoeage is iets persoonlijks terwijl de mens achter de werknemer niet gezien hoeft te worden;

De kantonrechter is van oordeel dat het de vrijheid van een werknemer, om een tatoeage te zetten en in zijn privétijd te tonen, niet wezenlijk aantast. In de praktijk zal dit immers slechts neerkomen op een lange mouw, een extra knoopje dicht of een pleister om de tatoeage te verbergen. Gelet op de bijzondere taak van de BOA/controleur is er ook geen sprake van willekeur nu het beleid niet voor alle werknemers gehanteerd wordt.

 

De werkgever mag de werknemer dus instrueren zijn tatoeage te bedekken. De werkgever zal dit echter niet altijd zomaar kunnen doen, de instructiebevoegdheid is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Indien jij ook een arbeidsrechtelijke vraag hebt helpt Yur je graag verder!


Terug naar overzicht
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat