Slapend dienstverband?

Categorie: Arbeidsrecht

Wachten tot 2020 met beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan geld kosten!

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze Wet repareert enkele minder gelukkige bepalingen die sinds 2015 in het “nieuwe” ontslagrecht van toepassing waren. Van de eerder beoogde wijzigingen zijn uiteindelijk niet alle voorstellen aangenomen. Zo wordt de proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (toch) niet gewijzigd naar 5 maanden. Wel krijgt een werknemer in de nieuwe regeling niet  pas vanaf 24 maanden, maar vanaf de eerste werkdag al recht op een transitievergoeding. Ook brengt de WAB een wijziging met zich mee die gunstig kan zijn voor de slapende dienstverbanden.

 

Slapend dienstverband toch eerder beëindigen dan 2020?

Een slapend dienstverband houdt in dat de arbeidsovereenkomst in stand wordt gehouden ook nadat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is. De werkgever heeft dan geen loondoorbetalingsverplichting meer, maar formeel blijft de arbeidsovereenkomst (slapend) in stand. Een beëindiging van het dienstverband zou met zich meebrengen dat de werkgever een transitievergoeding verschuldigd is. Dit is de reden dat de werkgever het dienstverband nu vaak laat doorlopen in zo’n geval. Aan dat doorlopen zijn echter wel risico’s voor een werkgever verbonden. Vaak weegt het nu niet hoeven betalen van een vergoeding echter zwaarder.  Ook de werknemer is meestal niet gelukkig met deze situatie. De transitievergoeding kan hem bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een nieuwe baan met passend werk.

De WAB zorgt ervoor dat de werkgever indien hij wél tot beëindiging overgaat, gecompenseerd zal worden wanneer hij een transitievergoeding heeft betaald. Dat is op zich niet nieuw en stond al in het oorspronkelijke wetsontwerp. Voor die compensatie dient een werkgever tijdig bij het UWV een verzoek te (gaan) doen. Bij het invoeren van de WAB heeft de Wetgever oog gehad voor de bedrijven die zonder de compensatieregeling wel zelf al het dienstverband hebben beëindigd sinds 1 juli 2015. Vanaf 1 april 2020 kan tot 6 maanden daarna alsnog een verzoek worden gedaan aan het UWV om ook die bedragen terug te krijgen. Die mogelijke regeling heeft er echter toe geleid dat sommige werkgevers toch hebben besloten pas te gaan beëindigen zodra de compensatie kan worden teruggevraagd om zo de transitievergoeding niet lange tijd te hoeven ‘voorschieten’.

Wat echter wel nieuw is, is dat op het laatste moment blijkt dat het wachten met beëindigen tot 2020 toch een gevaar kan gaan opleveren. In de uiteindelijke wet is namelijk als voorwaarde opgenomen dat er alleen een compensatie zal worden betaald voor de transitievergoeding zoals die geldt tot en met het 2e ziektejaar. Als de arbeidsovereenkomst daarna slapend is doorgelopen wordt de extra transitievergoeding die over die periode na 2 jaar ziekte wordt opgebouwd niet vergoed.

 

Nu beëindigen slapend dienstverband

Het is voor de werkgever wellicht voordeliger het slapend dienstverband toch al eerder te beëindigen dan daarmee tot 2020 te wachten. Hoewel de werkgever de transitievergoeding zolang moet voorschieten geldt dat hij in ieder geval wel gecompenseerd wordt voor deze vergoeding. Indien hij dit niet doet zal een deel van die vergoeding voor rekening van werkgever blijven. De Minister wil met deze regeling ook stimuleren dat werkgevers er eerder voor kiezen om arbeidsovereenkomsten waarbij een werknemer langer dan 104 weken ziek is gaan opzeggen in plaats van deze slapend te houden.

 

Heeft u te maken met een slapend dienstverband? Neem contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen wat in uw geval de beste oplossing is!


Terug naar overzicht
mr. J.C. (John) Brökling Advocaat
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat