Uitvallende werknemer door ongeval?

Categorie: Arbeidsrecht

Vorder in dat geval als werkgever direct schade van de schadeveroorzaker!

Is een werknemer van u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is? Dan kunt u een deel van de schade die u lijdt, direct verhalen op deze derde. Dit wordt het loonregres bij letselschade genoemd. De schade die u kunt verhalen betreft in beginsel het nettoloon en de re-integratiekosten. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Wanneer schade te vorderen?

Wanneer een medewerker betrokken is geraakt bij een ongeval dat door een ander is veroorzaakt en waarbij deze medewerker (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geworden kun je als werkgever deze kosten verhalen op de veroorzaker van het ongeval.
Er moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
•    Het ongeval moet hebben geleid tot de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van de werknemer;
•    De werkgever moet een verplichting hebben om het loon door te betalen op grond van de arbeidsovereenkomst of cao;
•    De aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker moet vast staan.
Het maakt niet uit of het ongeluk tijdens of buiten werktijd heeft plaatsgevonden.

 

Welke schade?

De aansprakelijke partij is in beginsel slechts gehouden de schade te vergoeden die de aansprakelijke partij is toe te rekenen. Dit houdt in dat de schade die verhaald kan worden, de schade is die de werknemer ook zou kunnen verhalen op de derde. Dit wordt wel het “civiele plafond” genoemd.
De grootste schadepost die verhaald kan worden is het netto gedeelte van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Voorts zijn er nog wat kleinere schadeposten zoals de aanpassingskosten van de werkplek, vervangende vervoerskosten, eventuele begeleidingskosten, kosten arbodienst, administratiekosten plan van aanpak en kosten bijscholing die voor vergoeding in aanmerking komen. De wet biedt daarnaast ook nog de mogelijkheid om de re-integratiekosten als schade vergoed te krijgen.
De schadeposten die niet voor vergoeding in aanmerking komen zijn: de (loon)belasting en premies, vervangingskosten van de werknemer en eventuele omzet- en/of gevolgschade. Deze schadeposten zijn onderdeel van het ondernemersrisico van de werkgever.

 

Wie kan de schade vorderen ?

De werkgever kan, zoals hiervoor al gezegd, de schade zelf direct verhalen op de derde die de schade veroorzaakt heeft. Vaak is deze derde verzekerd. In dat geval wikkelt de werkgever in de regel de schade direct met deze verzekeraar af.

 

Hulp nodig?

Is uw medewerker uitgevallen ten gevolge van een ongeval dat veroorzaakt is door een derde of ondervindt u problemen bij de afwikkeling met de schadeveroorzaker en/of zijn assuradeur neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u in deze graag bij om tot een goede afwikkeling te komen.


Terug naar overzicht
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat