Werkgeverschap bij online platform?

Categorie: Arbeidsrecht

Op een online platform kunnen bijvoorbeeld zowel de schoonmaker als de huishoudens (de klant) een profiel aanmaken. De klant bepaalt welke schoonmaker hij een klus aanbiedt. De schoonmaker kan vervolgens de klus accepteren of weigeren. Aan de rechtbank werd de vraag voorgelegd er of er een arbeidsovereenkomst dan wel een uitzendovereenkomst ontstaat tussen het platform en de schoonmakers. In dat geval zou de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing zijn.

 

Hetgeen het schoonmakersplatform doet is een relatief nieuwe vorm van dienstverlening. Hierbij is onzekerheid ontstaan over de kwalificatie van de werkvormen. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat schoonmakersplatform Helpling Netherlands B.V. geen werkgever is. Het platform wordt wel als bemiddelaar aangemerkt. In dit geval was met name in geschil of er sprake is van een gezagsverhouding, op basis waarvan er sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst.

 

Gezagsverhouding?

Bij het aanmaken van een profiel op het platform wordt er geen schriftelijke overeenkomst tussen het platform en de schoonmaker gesloten. De schoonmaker moet enkel de algemene voorwaarden accepteren. Bij de vraag of sprake is van een gezagsverhouding dient te worden beoordeeld of Helpling de bevoegdheid heeft om de schoonmaker instructies of aanwijzingen te geven bij de uitvoering van het werk. Hierbij is het volgende van belang:

 

  • Helpling geeft op haar website tips over hoe bepaalde schoonmaakwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd of hoe kan worden omgegaan met vragen of klachten van een klant;

 

  • Helpling biedt faciliteiten om facturen te sturen, de agenda te beheren, contact te hebben met de klant en kan het account van de schoonmaker blokkeren bij te veel klachten.

 

Arbeidsovereenkomst?

Volgens de rechter is er geen sprake van gezag. Volgens de rechter biedt Helpling slechts de faciliteiten om de werkzaamheden goed en eenvoudig af te stemmen en uit te voeren. Helpling draagt daarbij zorg voor een betrouwbare en goed onderhouden website.

 

De schoonmaker kan de werkzaamheden naar eigen inzicht invullen en op het moment dat de schoonmaker bepaalt. Op het op het platform vult de schoonmaker zelf in welke vergoeding hij daarvoor wenst te ontvangen. De schoonmaker dient instructies van de klant waar hij werkzaam is op te volgen.

 

De schoonmaker heeft ten opzichte van Helpling geen andere verplichtingen dan zich te houden aan de algemene voorwaarden voor het gebruik van de faciliteiten van het platform. Er is dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst volgens de rechter.

 

Uit het oordeel van de rechter volgt dat aan de definitie van de uitzendovereenkomst ook niet is voldaan. Deze veronderstelt immers het bestaan van een arbeidsovereenkomst. De cao is dan ook niet van toepassing.

 

Betaling voor bemiddeling?

De kantonrechter oordeelt dat tussen de klant en de schoonmaker wel een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Helpling speelt daarbij door middel van het door haar ingerichte platform een actieve rol. Op grond van de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) mag er echter bij het verrichten van arbeidsbemiddeling geen tegenprestatie van de werkzoekende worden bedongen (betaalverbod).

 

Het commissiesysteem van Helpling (tot ruim 32% van het ontvangen loon) is daarmee in strijd met de wet. Helpling hoeft echter van de rechter niet de ingehouden commissies terug te betalen vanwege het feit dat het een relatief nieuwe vorm van dienstverlening is. Het was niet duidelijk dat dit bemiddeling in de zin van de Waadi is. Helpling zal in de toekomst echter geen commissie aan de schoonmakers zelf mogen vragen.

 

Maakt u gebruik van een online platform en heeft u hier vragen over? Wij helpen u graag!


Terug naar overzicht
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat