Categorie: Huurrecht

Wetsvoorstel vaste huurcontracten – update! 

In een eerdere blog gingen wij al in op het Wetsvoorstel wet vaste huurcontracten. Het blijft de gemoederen bezig houden, politiek Den Haag is er nog steeds druk mee! 

Waar ging de wet ook alweer over?

Het doel van het wetsvoorstel is het bieden van zekerheid aan huurders en het beschermen van huurders tegen ongelijke machtsposities en de negatieve gevolgen van de woningnood. Het voorstel wil verhuurders de mogelijkheid ontnemen om voor zelfstandige woningentijdelijke huurovereenkomsten aan te bieden. Het wetsvoorstel moet er volgens de indieners voor zorgen dat een einde wordt gemaakt aan de ongewenste effecten van tijdelijke huurcontracten. Slechts onder bepaalde voorwaarden wordt het voor verhuurders mogelijk om (nieuwe) tijdelijke huurovereenkomsten aan te bieden. 

En nu?

In maart 2023 steunde een grote meerderheid van de Tweede Kamer de initiatiefwet. In de Eerste Kamer is de weerstand groter, zeker nu de BBB haar steun voor de wet heeft ingetrokken. Met het wegvallen van de 16 BBB-zetels ligt het nu aan het CDA, dat 6 zetels heeft in de Eerste Kamer, of het wetsvoorstel wordt aangenomen. Met de steun van Groenlinks/PvdA, D66, PVV, ChristenUnie, SP, Volt en Partij voor de Dieren heeft het voorstel momenteel 34 van de 75 stemmen vóór. De VVD koos al in een vroeg stadium de kant van de verhuurders en liet eerder al weten tegen te zijn, net als in de stemming in de Tweede Kamer. Senator Theo Rietkerk liet namens het CDA en 50Plus weten te twijfelen aan de woonzekerheid in Nederland, mocht de wet worden aangenomen zoals hij er nu ligt. Vaste huurcontracten zijn volgens hem wel het uitgangspunt, maar de twee partijen zouden geen voorstander zijn van een volledig verbod op tijdelijke huurcontracten.

Aannemen van de nieuwe wet

Het wordt – opnieuw – vervolgd. Dinsdag 14 november a.s. stemt de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer de wet aankomende dinsdag toch aanneemt, dan worden huurcontracten voor bepaalde tijd in principe verboden en huurcontracten voor onbepaalde tijd de standaard. Maar er blijven hoe dan ook natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. In bepaalde gevallen mogen verhuurders, dus ook als de wet wordt aangenomen, toch een tijdelijk contract aanbieden. Bijvoorbeeld, maar er zijn meer opties, bij studentenwoningen.

Advies vaste huurcontracten

Heb je vragen over mogelijkheden, wil je even ‘sparren’ over wat nu verstandig is? Neem dan contact op met één van onze huurrechtspecialisten. Wij helpen je graag.

Gerelateerd nieuws:

oneerlijk beding in huurovereenkomst
21 november 2023

Verhuurder: let op oneerlijk beding in huurovereenkomst!

Zeer recent heeft de rechtbank Amsterdam niet één, maar twee uitspraken gedaan over zaken die gingen over een oneerlijk beding in een huurovereen…

Lees verder
Wetsvoorstel vaste huurcontracten is aangenomen
15 november 2023

Wetsvoorstel Vaste Huurcontracten is aangenomen

In eerdere blogs – zie Wet Vaste huurcontracten deel 1 & Wet Vaste huurcontracten deel 2 – gingen wij al in op het Wetsvoorstel wet…

Lees verder

Terug naar overzicht