Hoge Raad blokkeert eenvoudige “escape” voor aanbieders woekerpolissen

Categorie: Nieuws

Op 11 februari 2022 gaf de Hoge Raad antwoord op twee vragen die door het Gerechtshof ’s-Gravenhage aan de Hoge Raad zijn gesteld over beleggingsverzekeringen. Deze vragen zijn gesteld in een collectieve procedure die door de Vereniging Woekerpolis.nl aanhangig is gemaakt tegen Nationale Nederlanden. De Vereniging Woekerpolis.nl wordt in deze procedure bijgestaan door Yur Advocaten.

 

Woekerpolissen

In de jaren ’90 en ’00 hebben verzekeringsmaatschappijen massaal beleggingsverzekeringen verkocht aan consumenten. De verzekeringsmaatschappijen maakten daarbij echter niet duidelijk dat veel kosten op de polis werd ingehouden. De resultaten van de polis waren daardoor veel minder dan de verwachtingen die aan de consumenten waren voorgespiegeld. Deze polissen worden ook wel “woekerpolissen” genoemd.

Het gebrek aan transparantie over de ingehouden kosten heeft er toe geleid dat op de markt van aanbieders van beleggingsverzekeringen geen concurrentie heeft plaatsgevonden. De kosten die aan de consumenten werden doorbelast zijn kunstmatig hoog gehouden met enorme winsten voor de verzekeraars. De consumenten waren hiervan de dupe met zeer tegenvallende opbrengsten.

 

Informatieverplichting verzekeraars volgens Nationale Nederlanden

Nationale Nederlanden had zich in de procedure op het standpunt gesteld dat ten tijde van het verkopen van de woekerpolissen, op haar alleen informatieverplichtingen rustten die voortvloeien uit de Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringsnemers. Deze regeling is echter tot stand gekomen onder invloed van de verzekeraars.

Nationale Nederlanden stelt kortweg dat als de consument weet wat de hoogte van de maandelijkse inleg is en hem een voorbeeldrendement wordt voorgespiegeld, de consument er dan niet over hoeft te worden geïnformeerd welke kosten er op die inleg door de verzekeraar worden ingehouden. Dat daarmee de werkelijke kostprijs die de consument voor het beleggingsproduct betaalt niet duidelijk is, doet daar volgens de Nationale Nederlanden niet aan af.

 

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat er wel degelijk aanvullende informatieverplichtingen op de verzekeraars rustten. Er moet dan wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. De Hoge Raad volgt daarmee het zeer uitgebreide en juridisch goed doorwrochte advies aan de Hoge Raad van procureur generaal mr. T. Hartlief.

In deze conclusie gaat mr. Hartlief ook al in op de vraag welke informatieverplichtingen er concreet op de verzekeraars konden rustten. Hij wijst er daarbij op dat de Ombudsman Levensverzekeringen door de verschillende jaren heen steeds opnieuw op de gebrekkige informatievoorziening en het gebrek aan transparantie heeft gewezen. Verzekeraars kunnen zich er daarom niet gemakkelijk tegen verweren dat zij bepaalde op hen rustende informatieverplichtingen niet konden kennen.

 

Gevolgen oordeel Hoge Raad

Indien de Hoge Raad geoordeeld zou hebben dat Nationale Nederlanden met de naleving van de Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringsnemers aan al haar verplichtingen had voldaan, dan zou de grondslag van de meeste vorderingen zoals deze door de Vereniging Woekerpolis.nl zijn ingesteld zijn komen te vervallen. Dan resteerde nog slechts een achterhoede gevecht.

Door het oordeel van de Hoge Raad moeten de verzekeraars er nu serieus rekening mee houden dat uiteindelijk geoordeeld zal worden dat de informatievoorziening dusdanig gebrekkig was, dat zij haar klanten behoort te compenseren voor de in rekening gebrachte kosten.

Ons kantoor kan zich dan ook voor de volle 100% vinden in de uitspraak van de Hoge Raad en wij hebben vertrouwen in het vervolg van de procedure bij het Gerechtshof ‘s-Gravenhage.

 

Op 14 februari 2022 gaf het programma Radar ook aandacht aan de uitspraak van de Hoge Raad. Terug kijken kan via deze link.


Terug naar overzicht
Jens Maliepaard
mr. J.B. (Jens) Maliepaard Advocaat