Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Aansprakelijkheid van een onderaannemer jegens de opdrachtgeverYUR.

Stel je bent een aannemer en je krijgt de opdracht om een kabel aan te leggen, een bedrijfspand op te leveren of andere werkzaamheden te verrichten. Voor een deel van die werkzaamheden schakel je vervolgens een ander bedrijf in. De partij die jij hebt ingeschakeld gaat vol energie aan de slag, maar blijkt dat net even iets te enthousiast te doen. Dat bedrijf  zorgt ervoor dat verkeerd gebruik van een machine schade aan de leidingen veroorzaakt en niet alleen jouw opdrachtgever, maar ook de omringende bedrijven lijden flinke schade. Dan komt de vraag aan de orde: ben jij jegens uw opdrachtgever en die omringende bedrijven aansprakelijk voor de schade die de door jouw ingeschakelde partij heeft veroorzaakt.

Indien je gebruik maakt van de diensten van een andere partij en die partij vervolgens schade veroorzaakt, kun je op twee manieren aansprakelijk worden gesteld, namelijk zowel door uw opdrachtgever alsook door derden. Deze mogelijkheden zullen hieronder worden toegelicht.

Artikel 6:76 BW

De aansprakelijkheid voor schade die een door jouw ingeschakelde partij toebrengt aan uw opdrachtgever is geregeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel is van regelend recht. Dat betekent dat je als opdrachtnemer de vrijheid heeft om met jouw opdrachtgever afspraken te maken die afwijken van de wettelijke regeling. Een opdrachtnemer mag dus met diens opdrachtgever overeenkomen dat als de door de opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen schade veroorzaken, de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk is voor die schade. Het is verstandig om dit te regelen in de overeenkomst die je sluit met jouw opdrachtgever. Dit kan een hoop narigheid voorkomen.

Artikel 6:171 BW

Naast de situatie dat jouw opdrachtgever schade lijdt door een door jouw ingeschakelde partij, is het ook mogelijk dat deze partij schade toebrengt aan derden. Dit artikel bepaalt kortgezegd dat jij als opdrachtgever aansprakelijk bent voor schade die een derde lijdt door fouten van de door jouw ingeschakelde partij. Er moet dan wel voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Hierover vertellen wij je graag meer in onze volgende blog.

De toepassing van dit artikel kan niet contractueel worden uitgesloten, omdat dit artikel dwingend recht betreft. Dat betekent dat er niet van mag worden afgeweken (bijvoorbeeld door in een overeenkomst een afwijkende regeling overeen te komen) en dat een derde die schade lijdt hoe dan ook bij jou, als de opdrachtgever kan aankloppen om diens schade te verhalen.

Je kunt blijkens een aantal uitspraken van de Hoge Raad echter wel aansprakelijkheid voorkomen door de feitelijke werksituatie te veranderen, zodat van meet af aan duidelijk is dat u gebruik maakt van onderaannemers. Indien dit van meet af aan duidelijk is voor een buitenstaander, dan kan de rechter oordelen dat je niet aansprakelijk bent voor de door jouw ingeschakelde partij. Wij zullen in één van onze volgende blogs je meer vertellen over de situaties waarin sprake is dat van meet af aan duidelijk is dat je een andere partij heeft ingeschakeld.

Schade verhalen ondanks aansprakelijkheid (regres)

Mocht je onverhoopt alsnog aansprakelijk zijn voor de schade die is veroorzaakt door een partij die jij hebt ingeschakeld, dan kun je nog wel zogenaamd regres nemen om uw schade te verhalen. Dit houdt in dat je weliswaar de geleden schade van jouw opdrachtgever of andere derden moet vergoeden, maar deze uitbetaalde schadevergoeding kan terugvorderen bij de door jouw ingeschakelde partij.

Wat is het belangrijkste verschil tussen artikel 6:76 en 6:171 BW?

In de praktijk is het belangrijkste verschil tussen artikel 6:76 en 6:171 BW dus dat aansprakelijkheid op grond van artikel 6:171 BW niet contractueel uitgesloten kan worden. Aansprakelijkheid voor partijen die je inschakelt ten behoeve van uw opdrachtgevers kan erg ingewikkeld zijn en aanzienlijke problemen met zich meebrengen. Indien je tegen een (dergelijk) aansprakelijkheidsvraagstuk aanloopt, juist wenst te voorkomen of vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op!

Gerelateerd nieuws:

coronaschulden saneren - waar te beginnen
3 april 2023

Fiscale coronaschulden saneren – waar te beginnen?

De enorme berg aan fiscale coronaschulden is volgens staatssecretaris Van Rij nog circa 17 miljard euro groot en ruim 40% van alle ondernemers met …

Lees verder
Partner aan het woord Margriet Kooiman
30 november 2022

Studentstage op diverse secties! Kom stage lopen bij Yur!

Wie zijn wij? Yur Advocaten is een fris en modern advocatenkantoor gevestigd aan de Oostmaaslaan in Rotterdam. Wij zijn praktisch, recht door zee e…

Lees verder

Terug naar overzicht