Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Fiscale coronaschulden saneren – waar te beginnen?

De enorme berg aan fiscale coronaschulden is volgens staatssecretaris Van Rij nog circa 17 miljard euro groot en ruim 40% van alle ondernemers met coronaschuld had eind februari een achterstand in de maandelijkse terugbetaling. De komende periode gaat de Belastingdienst echt weer invorderen en met de toch al haperende economie gaat dat grote gevolgen hebben. Maar waar moet je nu beginnen wanneer je voorziet dat je niet in staat bent om de volledige coronaschuld terug te betalen? Voor in de kerngezonde bedrijven is er een oplossing!

Stappenplan invordering van coronaschulden van de Belastingdienst

Vanaf maart 2023 ontvangen ondernemers schuldoverzichten. Voor veel ondernemers een confronterend moment, want dan blijkt dat de tijdens corona opgebouwde fiscale schuld echt terugbetaald moet gaan worden. De reguliere terugbetalingstermijn is 60 maanden en in uitzonderingsgevallen kan die verlengd worden tot maximaal 84 maanden.

Ondernemers met achterstanden in de terugbetaling van belastingschuld die is opgebouwd onder de corona-uitstelregeling ontvangen in de eerste helft van april 2023 een herinnering. Binnen 14 dagen moet die achterstand van de betalingsregeling zijn ingelopen en de belastingvorderingen vanaf oktober 2023 moeten volledig zijn voldaan.

Onderneem actie voor mei 2023

Ondernemers die in mei 2023 nog geen actie hebben ondernomen kunnen vanaf half mei een intrekkingsbeschikking krijgen waarmee de soepele terugbetalingsregeling zal vervallen. Zij zullen vanaf juni geconfronteerd gaan worden met daadwerkelijke invordering van coronaschulden.

Tijdelijke instructie saneringen

De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij een soepel beleid hanteert bij de beoordeling van verzoeken om sanering van ondernemers die gedurende de coronacrisis in financiële nood zijn. Daarin staat letterlijk: “bij twijfel toekennen”.

Waar te beginnen?

Stap 1: Levensvatbaarheid beoordelen

Om te kunnen beoordelen of je in aanmerking komt voor sanering van de coronaschulden is de eerste stap om te laten beoordelen of de onderneming in de kern gezond is. Het beleid van de Belastingdienst is er op gericht om in de kern levensvatbare ondernemingen ruimhartig te ondersteunen, maar dan moet wel aangetoond kunnen worden dat sprake is van een levensvatbare onderneming. Deze beoordeling wordt vaak gemaakt door één van onze specialisten insolventierecht en daarbij is nauwe samenwerking met een accountant belangrijk.

Stap 2: Schuldeisers in kaart brengen

Aan de hand van de Leidraad Invordering 2008 zal de Belastingdienst beoordelen welke schuldeisers in een akkoord betrokken dienen te worden. In beginsel dienen alle schuldeisers van de onderneming akkoord te gaan met het saneringsverzoek, maar daarop gelden tal van uitzonderingen.

Stap 3: Saneringsplan maken en aanbieden

Nadat de onderneming in de kern gezond is gebleken en de schuldeisers in kaart zijn gebracht kan een saneringsplan worden gemaakt. Hierin staat welke schulden dienen te worden gesaneerd en hoe de financiële middelen die beschikbaar zijn op een eerlijke manier worden verdeeld. Rekening moet worden gehouden met schuldeisers met bijzondere rechten.

Stap 4: Saneringsverzoek indienen

Wanneer alle schuldeisers die akkoord moeten gaan met het saneringsvoorstel akkoord zijn, kan een verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Dat verzoek moet goed onderbouwd worden en de Belastingdienst stelt diverse eisen aan de onderliggende stukken. Wanneer het verzoek compleet is, volgt vaak overleg met de ontvanger van de Belastingdienst en indien het verzoek wordt toegewezen wordt dat uiteindelijk geformaliseerd in een kwijtscheldingsbeschikking.

Is het stappenplan echt zo simpel?

Dit klinkt natuurlijk allemaal prachtig en overzichtelijk. Wij begrijpen natuurlijk best dat dit niet voor iedere ondernemer gesneden koek is, maar met de juiste specialisten aan tafel kunnen wij echt een heel eind komen. Belangrijk is wel dat nu actie ondernomen wordt, want de soepele houding van de Belastingdienst is maar tijdelijk. De ervaring is dat tijdelijke regelingen worden verlengd, maar wel is zichtbaar dat vanuit de Belastingdienst gewerkt wordt aan beleid waarmee de invordering weer echt daadwerkelijk wordt opgestart. Wacht dus niet (te lang) en neem contact met ons op.

Geschreven door:

mr. P.C.M. (Patrique) Ouwens
mr. P.C.M. (Patrique) Ouwens Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

opschorting in de bouw
13 maart 2024

Hannah Weeda aan de slag in team aansprakelijkheidsrecht bij Yur

Hannah Weeda start per 11 maart 2024 als advocaat-stagiaire binnen team aansprakelijkheidsrecht, onder leiding van advocaat Jens Maliepaard. Loopba…

Lees verder
in gesprek met...
19 februari 2024

Werken als juridisch secretaresse bij Yur

Het secretariaat van Yur bestaat uit zeventien collega’s, elk met een uniek verhaal. Vandaag gaan wij in gesprek met juridisch secretaresses: Yvo…

Lees verder

Terug naar overzicht