Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Bewarend of conservatoir beslag

Als je een vordering hebt op een wederpartij, dan kan er beslag gelegd worden. Voor geldvorderingen bestaan er twee soorten beslag: conservatoir beslag en executoriaal beslag. Yur Advocaten legt uit hoe dit zit.

Categorie: procesrecht

Bewarend of conservatoir beslag

Conservatoir beslag is een andere benaming voor een bewarend beslag. De schuldeiser bevriest daarmee de bezittingen van de schuldenaar, zodat hij zich daarop kan verhalen wanneer de rechter een vonnis heeft uitgesproken. Tot die tijd wordt het beslagen goed dus als het ware bewaard. Als de vordering door de rechter wordt toegewezen, wordt het beslag automatisch een executoriaal beslag.

Bankbeslag

Als er conservatoir derdenbeslag onder de bank wordt gelegd, dan gebeurt die ‘bewaring’ bijna letterlijk. De bank haalt het geld dan van de rekening van de beslagene, en bewaart dat op een aparte rekening, waar de schuldenaar dan niet meer bij kan. Hij kan er pas weer bij wanneer het beslag is opgeheven, bijvoorbeeld als de rechter dat doet omdat het onterecht is gelegd of als de vordering in de hoofdzaak definitief is afgewezen.

Beslaglegger moet binnen twee weken eis instellen

Degene die beslag legt, doet dat vaak om te voorkomen dat geldmiddelen of goederen van zijn schuldenaar worden weggemaakt, voordat er een vonnis is. Hij kan zich er dan niet meer op verhalen. Het leggen van beslag is echter niet vrijblijvend. De beslaglegger moet in zijn verzoekschrift goed motiveren waarom hij beslag wil leggen en waarop en vaak ook dat de vrees voor verduistering bestaat. Bovendien koppelt de rechter aan zijn toestemming voor het leggen van beslag (dat heet beslagverlof) de verplichting om ook daadwerkelijk een eis in te stellen. Meestal moet dat binnen 14 dagen nadat het (eerste) beslag is gelegd. Dat kan een bodemprocedure zijn, maar ook een kort geding.

Advocaat bij het leggen van beslag

Om beslag te kunnen leggen, moet een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. De voorzieningenrechter behandelt het verzoek. De beslagene wordt in beginsel niet gehoord, behalve bijvoorbeeld als er loonbeslag wordt gelegd. In de wet staat dat het verzoekschrift door een advocaat moet worden ingediend. Wilt u beslag leggen of is er ten onrechte beslag op uw bezittingen gelegd? Neem dan contact op met procesrecht advocaat van Yur.

Gerelateerd nieuws:

DSA en contentmoderatie
24 oktober 2023

De Digital Services Act: omgaan met de uitdaging van contentmoderatie

In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door het internet en sociale media, is het reguleren van de digitale ruimte een belangrijke zorg ge…

Lees verder
coronaschulden saneren - waar te beginnen
3 april 2023

Fiscale coronaschulden saneren – waar te beginnen?

De enorme berg aan fiscale coronaschulden is volgens staatssecretaris Van Rij nog circa 17 miljard euro groot en ruim 40% van alle ondernemers met …

Lees verder

Terug naar overzicht