Bewarend of conservatoir beslag

Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Als je een vordering hebt op een wederpartij, dan kan er beslag gelegd worden. Voor geldvorderingen bestaan er twee soorten beslag: conservatoir beslag en executoriaal beslag. Advocaat beslag- en executierecht Robert van Ewijk legt uit hoe het zit.

Categorie: procesrecht

Bewarend of conservatoir beslag

Conservatoir beslag is een andere benaming voor een bewarend beslag. De schuldeiser bevriest daarmee de bezittingen van de schuldenaar, zodat hij zich daarop kan verhalen wanneer de rechter een vonnis heeft uitgesproken. Tot die tijd wordt het beslagen goed dus als het ware bewaard. Als de vordering door de rechter wordt toegewezen, wordt het beslag automatisch een executoriaal beslag.

Bankbeslag

Als er conservatoir derdenbeslag onder de bank wordt gelegd, dan gebeurt die ‘bewaring’ bijna letterlijk. De bank haalt het geld dan van de rekening van de beslagene, en bewaart dat op een aparte rekening, waar de schuldenaar dan niet meer bij kan. Hij kan er pas weer bij wanneer het beslag is opgeheven, bijvoorbeeld als de rechter dat doet omdat het onterecht is gelegd of als de vordering in de hoofdzaak definitief is afgewezen.

Beslaglegger moet binnen twee weken eis instellen

Degene die beslag legt, doet dat vaak om te voorkomen dat geldmiddelen of goederen van zijn schuldenaar worden weggemaakt, voordat er een vonnis is. Hij kan zich er dan niet meer op verhalen. Het leggen van beslag is echter niet vrijblijvend. De beslaglegger moet in zijn verzoekschrift goed motiveren waarom hij beslag wil leggen en waarop en vaak ook dat de vrees voor verduistering bestaat. Bovendien koppelt de rechter aan zijn toestemming voor het leggen van beslag (dat heet beslagverlof) de verplichting om ook daadwerkelijk een eis in te stellen. Meestal moet dat binnen 14 dagen nadat het (eerste) beslag is gelegd. Dat kan een bodemprocedure zijn, maar ook een kort geding.

Advocaat bij het leggen van beslag

Om beslag te kunnen leggen, moet een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. De voorzieningenrechter behandelt het verzoek. De beslagene wordt in beginsel niet gehoord, behalve bijvoorbeeld als er loonbeslag wordt gelegd. In de wet staat dat het verzoekschrift door een advocaat moet worden ingediend. Wilt u beslag leggen of is er ten onrechte beslag op uw bezittingen gelegd? Neem dan contact op met procesrecht advocaat van Yur.

 


Terug naar overzicht
Robert van Ewijk
mr. R. (Robert) H.W. van Ewijk Advocaat