Compensatie transitievergoeding bij ontslag na ziekte

Categorie: Arbeidsrecht

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wetsvoorstel hierover. De Tweede Kamer ging hier op al 5 juli 2018 mee akkoord.

Met de invoering van de WWZ in 2015 werd de transitievergoeding ingevoerd. Die transitievergoeding moeten werkgever ook betalen als zij tot opzegging overgaan van het dienstverband met werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn. Veel werkgevers hadden daar na al twee jaar loon bij ziekte doorbetaald te hebben begrijpelijkerwijs geen zin in, waardoor veel “slapende” dienstverbanden ontstonden. Werkgevers hoefden geen loon meer door te betalen en werknemer konden door hun ziekte niet werken.

Veel werkgevers wilden eigenlijk liever dit soort dienstverbanden echt afsluiten zowel om administratieve redenen als om het risico uit te sluiten dat jaren later een werknemer zich ineens weer meldde met de mededeling (deels) hersteld te zijn.

Inmiddels hebben Tweede en Eerste Kamer (als hamerstuk) een wet aangenomen waardoor betaalde transitievergoedingen na beëindigingen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid vergoed gaan worden door het UWV. Deze wet heeft als beoogde ingangsdatum 1 april 2020. Vanaf die datum kunnen binnen zes maanden verzoeken ingediend worden om bij die beëindigingen betaalde transitievergoedingen terug te betalen aan de werkgever, ten aanzien van werknemers die in de periode 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn afgevloeid.

Het is dus raadzaam om goed bij te houden aan welke werknemers wegens een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding is betaald en na 1 april 2020 tijdig bij het UWV het verzoek tot teruggaaf in te dienen.

Verder zou er dus nu voor gekozen kunnen worden om al (na het verkrijgen van een ontslagvergunning) tot opzegging van langdurig arbeidsongeschikte werknemers over te gaan. Weliswaar moeten dan die transitievergoedingen voorgeschoten worden, maar er is wel eerder duidelijkheid dat het dienstverband “echt” eindigt.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid u bij een voorgenomen beëindiging van het dienstverband met een langdurig zieke werknemer nader te adviseren.

Philip Ekering & John Brökling


Terug naar overzicht
mr. J.C. (John) Brökling Advocaat
mr. Ph. (Philip) Ekering Advocaat