Contracten en Corona

Categorie: Nieuws

Volstrekt helder is dat deze pandemie een zeer grote invloed heeft op het bedrijfsleven. Distributieketens raken ontregeld. Economen dreunen droog de bijdrage van de drooggevallen sectoren aan het BNP op om tot de conclusie te komen dat het om een serieus aandeel van de economie gaat.

Enkele sectoren hebben te maken met totale vraaguitval. In andere sectoren ontstaat een overspannen markt waardoor aan de vraag niet kan worden voldaan. In weer andere sectoren kan niet worden nagekomen door overheidsmaatregelen, of in ieder geval wordt dat ernstig bemoeilijkt. Tal van ondernemers ervaren dan ook grote problemen om hun afspraken na te komen.

Juridisch is interessant of het niet nakomen voor u ‘overmacht’ oplevert. Of ook onder deze ongekende omstandigheden geldt dat afspraken moeten worden nagekomen, of dat dit geldt als ‘onvoorziene omstandigheden’. Met die technische aspecten zullen wij u niet lastig vallen, dat is ons werk.

Ook de contractenrechtspecialisten van YUR richten zich op praktische oplossingen voor grote problemen. Logische stappen zijn daarbij de inventarisatie van verplichtingen, selectie naar belang en urgentie en een analyse van de contractuele ‘hardheid’ van deze verplichtingen. Zo nodig kunnen we daarbij snel schakelen met onze specialisten op aanpalende terreinen (bijvoorbeeld ondernemingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht) om zo tot integrale oplossingen te komen.

YUR verveelt u niet met de ins en outs van juridische leerstukken maar begeleidt u vanuit deze juridische expertise. Vanuit onze analyse zoeken we het overleg met uw ketenpartners/stakeholders om in samenwerking te komen tot oplossingen die onder deze uitzonderlijke omstandigheden voor iedereen werkbaar zijn. Als een ander daar niet toe bereid is maar de confrontatie met u zoekt, gaan wij die zeker niet uit de weg.

Het zal u duidelijk zijn: Yur leidt u graag door deze crisis met een gedegen en pragmatische aanpak. Erik, Gijs en Tom staan u graag te woord.


Terug naar overzicht
mr. E.P.J. (Erik) Verweij Advocaat
mr. G. (Gijs) van der Spek Advocaat
Tom Overboom
mr. T.M. (Tom) Overboom Consultant | Advocaat