mr. G. (Gijs) van der Spek

Ontmoet mr. G. (Gijs) van der Spek

Advocaat

Specialisme

Binnen Yur leidt Gijs het team Commerciële Contracten en Geschillen. Na de periode dat hij werkzaam was aan de universiteit bekwaamde hij zich in het procederen over contractuele geschillen. Als het moet procedeert hij graag op het scherp van de snede. Hij ziet het procesrecht als zijn gereedschapskist. De procedures waarin hij acteerde hadden betrekking op een veelheid aan branches, in een aanzienlijk deel stond vastgoed centraal.

Met het toenemen van zijn ervaring legt hij zich ook toe op het schrijven van heldere contractuele regelingen teneinde geschillen te voorkomen. Zo schreef hij recent financieringsdocumentatie voor een fintechaanbieder, voorwaarden voor een warmtebedrijf en een franchiseovereenkomst voor een franchisegever in horeca.


Achtergrond advocaat Gijs van der Spek

Na zijn Rechtenstudie trad Gijs in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam als universitair docent verbintenissenrecht (waaronder contractenrecht en bouwrecht). In 2008 werd hij beëindigd tot advocaat en in 2018 maakte hij de overstap naar Yur. Gijs volgde de Grotius specialisatie opleidingen:

  • Onroerend Goedrecht;
  • Nationaal en Internationaal contracteren;
  • Financiering en zekerheden.

Lidmaatschappen

  • Nederlandse vereniging voor Burgerlijk Recht;
  • Nederlandse vereniging voor Procesrecht;
  • Rotterdams Juridisch genootschap;
  • Vereniging voor Bouwrecht.

 

mr. G. (Gijs) van der Spek

Advocaat en partner

Specialismen

Rechtsgebied volgens de Orde: Vastgoedrecht

Rechtsgebied volgens de Orde: Verbintenissenrecht

Deze specialismen zijn ook op grond van artikel 35a van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Artikelen van mr. G. (Gijs) van der Spek

klachtplicht
16 juni 2022

Hoe werkt de klachtplicht? Klaag tijdig anders komen rechten te vervallen.

In de dagelijkse praktijk worden talloze overeenkomsten gesloten waarbij de ene partij een verplichting op zich neemt ten behoeve van een andere pa…

Lees verder
20 maart 2020

Contracten en Corona

Volstrekt helder is dat deze pandemie een zeer grote invloed heeft op het bedrijfsleven. Distributieketens raken ontregeld. Economen dreunen droog …

Lees verder

Ontmoet meer Yur professionals

BEKIJK ALLE PROFESSIONALS