De VvE en beveiligingscamera’s, welk belang gaat er voor?

Categorie: Vastgoedrecht

Anno 2022 beveiligen veel mensen hun eigendommen met camera’s. Dit gebeurt ook met enige regelmaat binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE). Het kan zijn dat het bestuur van de VvE camera’s ophangt om de gemeenschappelijke eigendommen van de leden te beveiligen. Kort samengevat komt het er in dergelijke situaties op neer dat er een afweging moet worden gemaakt tussen het belang van de VvE om de eigendommen van haar en haar bewoners te beschermen en het privacybelang van haar bewoners. Ook kan het zijn dan een individueel lid van de VvE een camera ophangt om zijn privé eigendommen te beveiligen. Advocaat Myrthe de Vries is gespecialiseerd in VvE-recht en vertelt wat mag en wat niet mag.

Camera van VvE-lid filmt gemeenschappelijke gedeelten

Soms komt het voor dat deze camera dan niet alleen privé eigendommen filmt, maar ook andere leden van de VvE die bijvoorbeeld over de galerij lopen. De vraag is of dit mag. De rechtbank Amsterdam deed daarover onlangs een uitspraak. Een appartementseigenaar heeft drie camera’s opgehangen. Twee van die camera’s filmen voor een klein gedeelte de galerij. De derde camera filmt alleen het balkon van de eigenaar.

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en de VvE

De rechtbank oordeelt allereerst dat de camera’s beelden registreren en opslaan van voorwerpen of mensen die zich buiten de woning van de appartementseigenaar bevinden. Daardoor is volgens de rechtbank sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens is gereguleerd in de AVG.

Op grond van de AVG is het plaatsen van de camera’s dan slechts toegestaan met toestemming van degene die of wiens eigendommen worden gefilmd, dan wel wanneer er sprake is van een gerechtvaardigd belang voor deze privacy schending. Wanneer grondrechten of fundamentele rechten van een ander zwaarder wegen dan de belangen van de eigenaar van de camera’s, is het plaatsen van een camera dus niet toegestaan.

Gerechtvaardigd belang

In de zaak die de rechtbank Amsterdam behandelde had de appartementseigenaar geen toestemming van de vergadering van de VvE. Het komt in deze zaak dus aan op de vraag of de eigenaar een gerechtvaardigd belang heeft bij de camera’s die beelden buiten zijn woning registreren. De rechtbank neemt vervolgens verschillende feitelijke omstandigheden in overweging. Zo blijkt dat er geen tot weinig inbraken in de buurt worden gepleegd en er hangen al camera’s van de VvE bij de toegangsdeuren en in de parkeergarage.

Appartementseigenaar moet twee camera’s verwijderen

De rechtbank oordeelt daarom dat de eigenaar geen gerechtvaardigd belang bij het ophangen van de twee camera’s die deels zijn gericht op de gemeenschappelijke eigendommen van de leden van de VvE en ook langslopende personen kunnen registreren. Dat deze camera’s slechts een klein stuk van de gevel en galerij bestrijken, doet daaraan niet af. De eigendommen van de eigenaar worden namelijk al voldoende beschermd, aldus de rechtbank.

Filmen van eigen balkon, deze camera mag blijven hangen

Wat betreft de derde camera die enkel het balkon van de eigenaar filmt, oordeelt de rechtbank dat er geen sprake is van een privacy inbreuk voor de andere VvE leden. Zonder toestemming van de eigenaar, kunnen er namelijk geen mensen op zijn balkon komen. De privacy van derden en eigendommen van anderen zijn met deze camera derhalve niet in het geding.

VvE lid mag onder omstandigheden camera’s plaatsen

De rechter oordeelt dat de appartementseigenaar de twee camera’s die de galerij filmen moet verwijderen. De andere camera mag blijven hangen. Hiermee heeft de rechtbank bevestigd dat de afweging van belangen niet alleen geldt wanneer de VvE camera’s ophangt, maar ook wanneer een individuele eigenaar camera’s ophangt.

Vragen over videobewaking?my

Vragen over videobewaking binnen jouw VvE? Neem dan gerust contact op met VvE advocaat Myrthe de Vries. 

 


Terug naar overzicht
Myrthe de Vries
mr. M.J. (Myrthe) de Vries Advocaat