Categorie: IE-recht

De concurrent gebruikt mijn bedrijfsnaam, wat moet ik doen? Alles over het handelsnaamrecht en verwarringsgevaar.

Stel je voor. Je drijft al jaren een mooie onderneming onder een zorgvuldig gekozen naam. Je hebt een mooi logo laten ontwerpen, een website laten ontwerpen etc. Opeens merk je op dat een ander bedrijf ook een onderneming onder die naam drijft en ook nog eens dezelfde diensten aanbiedt. Kun je hiertegen optreden? Dit is een vraag die vaak aan rechters wordt voorgelegd.

Handelsnaamrecht inbreuk

Als jij een ouder handelsnaamrecht hebt dan de onderneming die dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam voert, kun je daartegen optreden. Je kunt dan een verbod vorderen voor de andere onderneming om de handelsnaam te voeren.

Handelsnaamwet

De wet stelt hier wel een aantal voorwaarden voor. Uit artikel 5 Handelsnaamwet volgt namelijk dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die:

  1. vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt,
  2. een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn,
  3. bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Er moeten door de rechter dus een aantal punten worden getoetst. Komen de handelsnamen overeen of lijken ze erg veel op elkaar? Wie voerde de handelsnaam eerder en in welke regio en branche? Is de aard van de ondernemingen gelijk? Werken zij in dezelfde branche en/of regio? Is er sprake van verwarringsgevaar?

Directe en indirecte verwarring

Met name de laatste vraag is vaak voer voor discussie. Er kan sprake zijn van direct verwarring en indirecte verwarring. Bij direct verwarring houdt het publiek de ene onderneming voor de andere onderneming. Bij indirecte verwarring neemt het publiek aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden.

Wanneer is er sprake van verwarringsgevaar?

De Hoge Raad heeft overwogen dat bij de beoordeling of dat er verwarringsgevaar is alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. Het komt dan aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval.

Tot de visuele kenmerken behoren volgens de Hoge Raad ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving. Ook dient het verwarringsgevaar te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.

Verwarringsgevaar verschilt per geval

In zijn algemeenheid geldt dat als het publiek de aanwezigheid van een nieuwe handelsnaam opmerkt die overeenstemt met een handelsnaam die het publiek al kent, dat onvoldoende is voor het aannemen van verwarringsgevaar. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat ondernemingen met dezelfde handelsnaam die zich kennelijk met dezelfde dienstverlening bezighouden of in dezelfde sector actief zijn, toch niet voldoende soortgelijk om te kunnen spreken van verwarringsgevaar. De ondernemingen kunnen zich bijvoorbeeld op andere doelgroepen richten, waardoor er geen verwarringsgevaar is.

Of dat er sprake is van verwarringsgevaar verschilt dus per geval. Alle omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld en elke discussie hierover is daardoor zeer casuïstiek.

Beoordeling inbreuk handelsnaamrecht? Schakel een intellectueel eigendomsrecht advocaat in.

Mocht jij menen dat er inbreuk wordt gemaakt op jouw handelsnaamrecht of word jij hierop door een andere partij aangesproken, neem gerust contact op met advocaat Margriet Kooiman van het team Intellectueel Eigendomsrecht.

 

Geschreven door:

Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

crompouce en modelrecht
5 december 2023

De crompouce: merkrecht en modelrecht

In de wereld van culinaire creaties en gastronomische innovaties duikt af en toe een gerecht op dat de grenzen van conventie overschrijdt. Een opme…

Lees verder
Contracteren in de Cloud; waar moet je als SaaS afnemer op letten Drie juridische tips!
21 november 2023

Contracteren in de Cloud; waar moet je als SaaS afnemer op letten? Drie juridische tips!

Cloud computing, ooit een noviteit, is inmiddels dagelijkse praktijk. Cloud computing is het on-demand leveren (of ontvangen) van IT-diensten via i…

Lees verder

Terug naar overzicht