mr. M. (Margriet) Kooiman

Ontmoet mr. M. (Margriet) Kooiman

Advocaat en partner

Specialisatie

Margriet Kooiman is gespecialiseerd in het adviseren en procederen op het gebied van insolventierecht en intellectueel eigendomsrecht. Zo staat zij voornamelijk MKB-ers bij in commerciële geschillen over bijvoorbeeld merkenrechten, portretrechten en bestuursaansprakelijkheid. Margriet wordt daarbij met enige regelmaat aangesteld tot curator in faillissementen.


Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Auteursrecht;
  • Nederlandse Vereniging voor Herstructureringsdeskundige;
  • Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Shecredit U.A. waarbij Margriet de rol als secretaris vervult.

Achtergrond Advocaat en partner Margriet Kooiman

Margriet heeft in 2009 haar bachelor aan de Universiteit Utrecht afgerond. Zij heeft gedurende een half jaar gestudeerd aan de University of Washington in Seattle. In 2010 heeft Margriet de master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht afgerond. In 2011 heeft zij de master Privaatrecht aan de VU Amsterdam afgerond. Margriet is sinds 2011 werkzaam bij Yur Advocaten. Sinds 1 januari 2022 is Margriet partner.

mr. M. (Margriet) Kooiman

Advocaat en partner

RECHTSGEBIEDENREGISTER VAN DE NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN

Rechtsgebied volgens de Orde: Intellectueel eigendomsrecht
Rechtsgebied volgens de Orde: Insolventierecht

Deze specialismen zijn ook op grond van artikel 35a van de Regeling op de advocatuur in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Artikelen van mr. M. (Margriet) Kooiman

handelsnaamrecht
10 mei 2023

Intellectueel eigendomsrechten: handelsnaamrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsname…

Lees verder
merkenrecht
10 mei 2023

Intellectueel eigendomsrechten: Merkenrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsname…

Lees verder
12 januari 2023

Een “duurzame” uitspraak over modellenrecht en auteursrecht

Dat ook de rechtspraak met de tijd meegaat, volgt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag over inbreuk op auteurs- en modelrechten op kinderfie…

Lees verder
13 februari 2023

Intellectueel eigendomsrechten: Databankenrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsname…

Lees verder
werken bij yur
7 november 2022

Garantie

Garantie valt onder de categorie persoonlijke zekerheden. In het geval van een garantie (of garantstelling) verbindt een derde zich ertoe de (betal…

Lees verder

Ontmoet meer Yur professionals

BEKIJK ALLE PROFESSIONALS