Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Het verzuimvereiste bij ontbinding van de overeenkomst

Soms heb je te maken met een contractspartij die de gemaakte afspraken niet nakomt. Er wordt niet geleverd wat er is afgesproken. Of de kwaliteit is dermate ondermaats dat er geen vertrouwen meer bestaat in juiste nakoming. Je wilt het liefst van de overeenkomst af. Dat kan door de overeenkomst te ontbinden. Hoe regel je dat op de juiste manier? Lees hier alles over het verzuimvereiste bij ontbinding van de overeenkomst.

Is voor ontbinding verzuim vereist?

In de meeste gevallen is nakoming nog mogelijk. Als nakoming nog mogelijk is, moet de schuldenaar eerst in verzuim verkeren. Dat is namelijk één van de voorwaarden om te mogen ontbinden.

Wanneer is er sprake van verzuim?

Van verzuim kan sprake zijn als een fatale termijn is overschreden of als uit een mededeling van de wederpartij kan worden afgeleid dat hij niet zal nakomen. Het kan risicovol zijn om het verzuim hierop te baseren. Van het bestaan van die fatale termijn of gedane mededeling rust de bewijslast op de partij die zich daarop beroept. Dat levert in de praktijk soms problemen op. Het is een kwestie van uitleg of een termijn in de overeenkomst als fatale termijn heeft te gelden of dat een mededeling ertoe leidt dat een wederpartij in verzuim raakt. In eerdere rechtspraak is bijvoorbeeld geoordeeld dat “uiterlijk 31 december“  in een overeenkomst niet als fatale termijn had te gelden. In de overeenkomst stond bijvoorbeeld niet vermeld dat dit een fatale termijn was waarna automatisch verzuim in zou treden en nakoming na deze termijn was nog mogelijk.

Ingebrekestelling

In die gevallen waarin verzuim niet vaststaat, kun je verzuim creëren door het versturen van een ingebrekestelling. Aan de wederpartij wordt dan een schriftelijke aanmaning gestuurd waarbij hem een redelijke termijn tot nakoming wordt gesteld. Als nakoming binnen deze termijn alsnog uitblijft, komt hij in verzuim te verkeren.

Verzuim is één van de vereisten om te mogen ontbinden. Daarnaast dient degene die de ontbinding wil inroepen zo nodig de tekortkoming te bewijzen. Ook dient de tekortkoming de ontbinding en de gevolgen van die ontbinding te rechtvaardigen.

Gevolgen van het ontbreken van verzuim bij ontbinding

Bij ontbinding kan het ontbreken van verzuim voor de partij die ontbindt desastreuze gevolgen hebben. Zelfs als de tekortkoming overduidelijk is en de tekortkoming dermate ernstig is dat zij evident een ontbinding rechtvaardigt, dan nog kan de conclusie zijn dat ontbinding niet mogelijk is, omdat er geen verzuim van de wederpartij is. De wederpartij is bij de ontbinding dan geen schadevergoeding verschuldigd aan de partij die ontbindt. Sterker nog, als ontbindende partij kun je schadeplichtig worden jegens de ander. Kortom, het is van groot belang om te zorgen dat het verzuim van de wederpartij vaststaat voordat de ontbinding wordt ingeroepen.

Schakel een advocaat in bij het ontbinden van de overeenkomst

Advies nodig over het verzuimvereiste bij ontbinding van de overeenkomst? Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren jou graag.

Geschreven door:

mr. S.J.M. (Sandy) Luijkenaar
mr. S.J.M. (Sandy) Luijkenaar Advocaat

Gerelateerd nieuws:

DSA en contentmoderatie
24 oktober 2023

De Digital Services Act: omgaan met de uitdaging van contentmoderatie

In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door het internet en sociale media, is het reguleren van de digitale ruimte een belangrijke zorg ge…

Lees verder
coronaschulden saneren - waar te beginnen
3 april 2023

Fiscale coronaschulden saneren – waar te beginnen?

De enorme berg aan fiscale coronaschulden is volgens staatssecretaris Van Rij nog circa 17 miljard euro groot en ruim 40% van alle ondernemers met …

Lees verder

Terug naar overzicht