Hoe bescherm je de bedrijfsnaam?

Categorie: IE-recht

Elke startende ondernemer komt voor dezelfde vraag te staan: hoe ga ik mijn bedrijf noemen en hoe ga ik hierna de gekozen bedrijfsnaam beschermen? Alleen door de bedrijfsnaam en het merk goed te beschermen kan opgetreden worden tegen concurrenten die in de toekomst onder dezelfde naam willen opereren.

Auteur: Jolie de la Croix

 

Bescherm de bedrijfsnaam via het handelsnaamrecht of het merkrecht

De bedrijfsnaam kan op twee manieren worden beschermd: via het handelsnaamrecht en via het merkenrecht. In dit artikel worden zowel de kenmerken als de voor- en nadelen per recht uiteengezet.

Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht en het merkenrecht zijn intellectuele eigendomsrechten. Het is gebruikelijk dat intellectuele eigendomsrechten in een register worden ingeschreven voordat zij kunnen worden beschermd. In tegenstelling tot veel andere intellectueel eigendomsrechten, zijn geen procedurele eisen aan het verkrijgen van bescherming voor de handelsnaam verbonden. Het handelsnaamrecht wordt namelijk verkregen door het voeren van de onderneming.

Toch is het verstandig om de handelsnaam bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Het is dan makkelijker om, mocht dat nodig zijn, te bewijzen dat de onderneming onder de handelsnaam wordt gevoerd. Ook het duidelijk gebruiken van de handelsnaam wanneer wordt gecommuniceerd met klanten en derden is een aanrader.

Praktische tips:

1. Vermeld de handelsnaam op de website;
2. Vermeld de handelsnaam op alle commerciële uitingen zoals eventueel op sociale media;
3. Voeg de handelsnaam toe op alle facturen.

 

Bescherming door het merkrecht

Merkrecht wordt verkregen door registratie van het merk in een merkenregister. Verschillende soorten tekens kunnen als merk worden geregistreerd, bijvoorbeeld woordmerken en beeldmerken. Bij woordmerken kan worden gedacht aan de naam van het bedrijf, bij beeldmerken aan het daarbij behorende logo. Het merk moet onderscheidend vermogen hebben. Voordat het merk wordt ingeschreven, wordt namelijk nagegaan of er andere merken bestaan die op het merk lijken. Het is dus belangrijk dat je samen met een grafisch designer nagaat of jouw logo al bestaat.

Voorwaarden merklogo

Een beschrijvend merk is niet toegestaan. Of een merk als beschrijvend kan worden bestempeld, is afhankelijk van de sector waarin het bedrijf actief is. Een voorbeeld: het merk ‘’bloem’’ wordt geregistreerd door een bloemist. ‘’Bloem’’ is hier beschrijvend, omdat het merk een beschrijving is van hetgeen wordt verkocht: bloemen. Als ‘’bloem’’ als merk wordt geregistreerd door een advocatenkantoor zit dat heel anders. ‘’Bloem’’ heeft namelijk niets te maken met de dienst die door advocatenkantoren wordt geleverd. ‘’Bloem’’ wordt in het laatste geval dan ook niet als beschrijvend aangemerkt.

 

De voor- en nadelen op een rij

Het verkrijgen van een handelsnaamrecht is financieel voordeliger, omdat geen inschrijving in een register is vereist. Verkrijging vindt simpelweg plaats door de onderneming te voeren. Bovendien is, in tegenstelling tot bij het merkenrecht, voor het verkrijgen van een handelsnaamrecht niet vereist dat de handelsnaam onderscheidend vermogen heeft. Het verkrijgen van een handelsnaamrecht is in zekere zin eenvoudiger.

Alhoewel het inschrijven van een merk een kleine investering vereist (zo’n 244,- euro), is het toch aan te raden. De handelsnaam biedt namelijk slechts bescherming in het specifieke gebied waar en in de specifieke branche waarbinnen het bedrijf actief is. Het merkenrecht daarentegen biedt bescherming voor het hele gebied waarvoor de registratie geldt. Tenzij het bedrijf landelijke naamsbekendheid geniet en daadwerkelijk actief is in het gehele land, geldt de handelsnaam dus niet landelijk. Het merkenrecht geldt, mits het merk wordt geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, in de hele Benelux.

 

Handelsnaam of merk? Kies verstandig!

Het is verstandig om een handelsnaamrecht én een merkrecht te hebben. Op die manier kan op landelijk niveau effectief worden opgetreden tegen concurrenten die dezelfde of vergelijkbare namen en tekens gebruiken. De aanwezigheid van dergelijke concurrenten leidt tot misgelopen winst. De kleine investering die moet worden gedaan om deze rechten veilig te stellen is niets in vergelijking tot winst die kan worden misgelopen.

Inbreuk op handelsnaam of merk?

Heeft u nog vragen over het beschermen van een handelsnaam, merk of domeinnaam, aarzelt u dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Yur Advocaten. Uiteraard kunt u ook voor andere IE-recht gerelateerde zaken bij ons terecht.

 


Terug naar overzicht
Jolie de la Croix
mr. J. (Jolie) E. de la Croix Advocaat