Categorie: Huurrecht

Huurders van bedrijfsruimte in de knel door buitensporige indexering, wat te doen?

Door de hoge inflatie worden huurders van bedrijfsruimten niet alleen geconfronteerd met oplopende inkoopprijzen, personeelslasten en energierekeningen, maar kunnen zij ook te maken krijgen met een aanzienlijke verhoging van de huur van bijvoorbeeld een bedrijfspand.

Jaarlijkse verhoging huur bedrijfspand

Als jij huurder bent van een bedrijfsruimte, heb jij waarschijnlijk met jouw verhuurder afgesproken dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de CPI-index. Die index volgt de prijsontwikkeling van goederen en diensten in Nederland. De CPI lag de afgelopen tien jaar tussen de 1,28 en 2,68%. Dit jaar is die index bijna 10%. Afhankelijk van wat er in jouw huurcontract staat, kan de huurprijs met wel 10 tot 15% stijgen. Door een indexering van de huurprijs aan de hand van de CPI-index, betaal jij als huurder dus eigenlijk langs twee wegen voor de gestegen energieprijzen. Via de energierekening én via de hogere huur. Kun jij hier als huurder van een bedrijfsruimte iets aan doen?

Welke stappen jij kunt zetten om wat te doen aan de hoge huur van jouw gehuurde bedrijfspand?

Treed in overleg

Verschillende brancheverenigingen hebben verhuurders opgeroepen om niet het CPI-prijsindexcijfer te gebruiken voor de huurprijsaanpassing, maar het kerninflatiecijfer. In het kerninflatiecijfer worden energiekosten en kosten voor voedsel buiten beschouwing gelaten. Het is daarmee een stabieler inflatiecijfer. In plaats van een inflatie van bijna 10% volgt dan een inflatie van circa 3-3,5%. Een ander argument is dat het CBS voor de berekening van de CPI de variabele energie te hoog lijkt te hebben gewaardeerd. Ook dat maakt het vasthouden aan indexering volgens de CPI-index minder voor de hand liggend.

Lagere indexering

Heb jij nog geen verzoek ingediend en hierover ook nog niets vernomen van jouw verhuurder? Attendeer hem op deze oproep en probeer aan te sturen op een lagere indexering. Sta jij op het punt om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan of ben jij over een bestaande huurovereenkomst aan het (her)onderhandelen? Probeer dan bijvoorbeeld met betrekking tot de huurprijsindexatie een maximum af te spreken. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Onvoorziene omstandigheid? Redelijkheid en billijkheid?

Indien overleg niet leidt tot overeenstemming, zou jij naar de rechter kunnen stappen. Uitgangspunt is weliswaar dat partijen indexatie conform CPI zijn overeengekomen, maar er kan dus prima worden bepleit dat een skyhigh-indexering zoals nu, jaren geleden niet zo kan zijn bedoeld. Of wegens de onjuiste berekening in ieder geval een niet-hanteerbaar uitgangspunt is. Verder valt niet uit te sluiten dat de huidige, extreme inflatie aangemerkt kan worden als een onvoorziene omstandigheid in de zin van art. 6:258 BW. Ook een actie op grond van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW en/of art. 6:2 BW) behoort tot de mogelijkheden. Contractspartijen zijn, mede gezien de eisen van de redelijkheid en billijkheid, minst genomen gehouden zich elkaars gerechtvaardigde belangen aan te trekken

Hoewel hier nog geen recente rechtspraak over is gepubliceerd, is denkbaar dat een huurder die zelf de energielasten draagt, linksom of rechtsom niet gehouden kan worden een extreem hoge huurverhoging te accepteren indien deze mede zijn oorzaak vindt in de hoge energieprijzen. Ieder geval staat op zichzelf, we onderzoeken graag jouw mogelijkheden.

Huurprijsherziening bij art. 290-bedrijfsruimte

Als jij huurder bent van een zogenoemde art. 290-bedrijfsruimte, zoals een winkel- of horecagelegenheid, kun jij de rechter overigens onder omstandigheden ook verzoeken om een nieuwe huurprijs vast te stellen. We kijken graag samen met jou of jij hier al voor in aanmerking komt en of dit in jouw specifieke geval iets voor jou zou kunnen opleveren. Het geeft namelijk ook een risico, niet valt uit te sluiten dat de huurprijs na een huurprijsherziening juist hoger uitvalt. Ook dient in het achterhoofd te worden gehouden dat dit vaak langlopende trajecten zijn.

Tip van Yur over verhoging bedrijfshuur

Treed in overleg met jouw verhuurder en/of onderzoek of het mogelijk is om jouw actuele huurprijs te herzien. Sowieso is een toetsing van de kans van slagen van een verzoek tot huurprijsverlaging in het algemeen naar onze mening altijd het overwegen waard. Als er rechten zijn, waarom die dan niet geldend maken?

Advies huurrecht advocaat

Ben jij ondernemer en heb jij te maken gehad met een buitensporige verhoging van de huur betreffende een bedrijfspand? Yur Advocaten is jou natuurlijk graag van dienst. Ons Team Huurrecht staat voor jou klaar! Neem gerust contact met ons op.

Gerelateerd nieuws:

opschorting in de bouw
13 maart 2024

Hannah Weeda aan de slag in team aansprakelijkheidsrecht bij Yur

Hannah Weeda start per 11 maart 2024 als advocaat-stagiaire binnen team aansprakelijkheidsrecht, onder leiding van advocaat Jens Maliepaard. Loopba…

Lees verder
in gesprek met...
19 februari 2024

Werken als juridisch secretaresse bij Yur

Het secretariaat van Yur bestaat uit zeventien collega’s, elk met een uniek verhaal. Vandaag gaan wij in gesprek met juridisch secretaresses: Yvo…

Lees verder

Terug naar overzicht