Geen “kleuren merk” voor Red Bull

Categorie: IE-recht

Het houdt Red Bull al jaren bezig: de registratie van de kleurencombinatie blauw-zilver als merk. Op 29 juli 2019 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat Red Bull deze kleurencombinatie toch echt niet als merk mag registreren.

 

Registratie merk

Al in 2002 heeft Red Bull een merkaanvraag ingediend bij EUIPO voor de kleurencombinatie blauw-zilver, waarbij de verhouding ongeveer 50%-50% bedraagt. De aanvraag is in eerste instantie toegewezen en het merk is ingeschreven. Op 20 september 2013 echter heeft een reclamebureau een vordering tot nietigverklaring van het merk ingesteld. En daarmee begon voor Red Bull een jarenlange procedure.

Red Bull heeft in 2011 nog een tweede merk ingeschreven voor dezelfde kleurencombinatie. Zij heeft daarbij de opmerking gemaakt dat de kleuren in gelijke verhoudingen en nevengeschikt worden aangebracht. Ook tegen dit merk heeft het reclamebureau een vordering tot nietigverklaring ingesteld.

De twee merken zijn vervolgens in 2013 nietig verklaard, met name omdat zij niet voldoende nauwkeurig waren. Vervolgens heeft Red Bull bij het Europees Merkenbureau en het Gerecht van de Europese Unie geprobeerd om deze beslissingen te laten vernietigen. Deze instanties oordeelden steeds hetzelfde: de merken zijn niet nauwkeurig genoeg.

 

Niet voldoende nauwkeurig

Op 29 juli 2019 heeft het Europees Hof van Justitie haar oordeel uitgesproken over het door Red Bull gewenste kleurenmerk. Het Hof heeft geoordeeld dat een kleurenmerk waarin alleen de kleurverhouding wordt bepaald, niet voldoet aan de eisen voor registratie als merk. Merken bestaande in een kleurencombinatie moeten immers een systematische schikking hebben die de kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.

Het probleem van de merkregistraties van Red Bull is dat de registraties gaan om alle mogelijke combinaties van een gelijke verdeling van de kleuren blauw-zilver. Het wordt hierdoor voor andere bedrijven moeilijk om de kleurencombinatie nog te gebruiken.

 

Procedure nietigverklaring merk

Wanneer een aanvraag voor de registratie van een merk wordt ingediend bij het EUIPO, wordt er alleen ambtshalve getoetst of het merk voldoet aan alle vereisten. Als het merk deze toets doorstaat, wordt het merk ingeschreven. De aanvrager heeft dan een merkrecht. Een derde partij kan echter nog een vordering tot nietigverklaring van het merk indienen. Het EUIPO zal dan grondiger onderzoeken of het merk wel voldoet aan alle vereisten. Bij Red Bull heeft dit er dus toe geleid dat zij toch geen merk voor de kleuren blauw-zilver heeft.

 

 


Terug naar overzicht
Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat