Categorie: Arbeidsrecht

Uithalen naar de baas levert ontslag op staande voet op

De jaarlijkse kerstborrel op het werk is iets om naar uit te kijken. Een gezellig samenzijn met collega’s en leidinggevenden, onder het genot van een hapje en wat drankjes. Maar het blijft een werkaangelegenheid. Een uit de hand gelopen woordenwisseling na de nodige alcoholconsumptie, heeft een werknemer zijn baan gekost. Na een verhitte discussie heeft de werknemer zijn baas vastgepakt en geprobeerd te slaan. Een ontslag op staande voet na 25 jaar dienstverband is het gevolg.

Ontslag op staande voet

Nu de werknemer op staande voet is ontslagen, eindigt het dienstverband per direct. De gevolgen voor de werknemer zijn groot. Hij is zijn baan kwijt, dus er bestaat geen recht meer op loonbetaling. Ook komt de werknemer vanwege verwijtbare werkloosheid niet in aanmerking voor een WW-uitkering. De werknemer is zelfs een schadevergoeding aan zijn werkgever verschuldigd vanwege het geven van een dringende reden tot ontslag. Er gelden dan ook strenge regels omtrent het geven van een ontslag op staande voet.

Toetsing door de rechter

We gaan even terug naar de ruzie op de kerstborrel. De kantonrechter en het gerechtshof (ECLI:NL:GHARL:2016:9871) in hoger beroep hebben geoordeeld dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. Wat heeft het gerechtshof in de toetsing meegenomen?

Het bedreigen van (de directeur van) de werkgever en het proberen deze te slaan, kan een dringende reden voor ontslag opleveren. Dat werknemer de directeur uiteindelijk niet heeft geslagen, komt omdat de aanwezige collega’s hem hebben tegengehouden. Verder neemt het gerechtshof in aanmerking dat er geruime tijd is verstreken tussen de verhitte discussie en de mislukte poging op de directeur te slaan. In de tussentijd hebben diverse collega’s de werknemer dringend geadviseerd om naar huis te gaan waarna de werknemer heeft geschreeuwd dat hij de directeur “middendoor” zou schoppen en hem “voor zijn kop” zou slaan. Toen de kans zich voordeed, heeft hij hier een poging toe gewaagd.

Deze gedragingen worden vervolgens afgezet tegen de (persoonlijke) omstandigheden die de werknemer aanvoert, zoals dat hij 25 jaar tot volle tevredenheid bij werkgever heeft gewerkt, het voorval plaatsvond tijdens de kerstborrel waar de alcohol rijkelijk vloeide, alcohol bij werknemer -die diabetespatiënt is- kan leiden tot een te sterke verlaging van de bloedsuikerspiegel, ofwel een hypoglykemie, met als gevolg onder andere verschijnselen als vreemd en agressief gedrag en ten slotte dat werknemer 58 jaar oud is, waardoor de gevolgen van het ontslag voor hem zeer groot zijn.

Het gerechtshof is toch van oordeel dat het gedrag van werknemer zodanig ernstig is, dat ook indien zijn persoonlijke omstandigheden in acht genomen worden, de aangevoerde reden voldoende dringend is om het gegeven ontslag te rechtvaardigen. Een werkgever hoeft niet te accepteren dat een werknemer hem bedreigt en aanvliegt. Werknemer moet hebben geweten dat alcohol en diabetes geen gelukkige combinatie vormt. Hij heeft zichzelf in de betreffende situatie gebracht en dringend advies om naar huis te gaan, heeft hij in de wind geslagen.

U vindt dit misschien terecht. Maar waar ligt de grens? In september 2015 oordeelde de kantonrechter te Groningen nog dat een werknemer die tijdens een ruzie in woede een stanleymes naar een collega heeft gegooid, niet op staande voet ontslagen had mogen worden.

Afhankelijk van alle feiten en omstandigheden

Of er rechtsgeldig een ontslag op staande voet kan worden gegeven, is altijd afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. Direct handelen is in ieder geval altijd noodzakelijk. Mocht u vragen hebben over het ontslagrecht of advies nodig hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Joyce van de Kreeke
Advocaat Arbeidsrecht en lid van de VAAN

Gerelateerd nieuws:

Mediator Rotterdam
10 april 2024

Mediator Rotterdam

Heb jij een arbeidsconflict met een werknemer? Schakel dan snel een mediator van Yur Advocaten Rotterdam in. Wij zorgen voor oplossingen in normale…

Lees verder
Wat zijn de gevolgen van Mediation?
28 maart 2024

De gevolgen voor de werkgever én werknemer van het weigeren of te laat inzetten van mediation

Het weigeren van mediation kan voor zowel de werkgever als de werknemer heftige gevolgen hebben. Op de werkvloer kunnen spanningen en conflicten on…

Lees verder

Terug naar overzicht