Categorie: Arbeidsrecht

Wanneer is een ontslag op staande voet juridisch rechtsgeldig?

In de media worden opmerkelijke ontslagzaken uitgelicht. De juf die haar klas stiekem meeneemt naar de Efteling wordt terecht ontslagen. De uitspraak ‘collega is een aap’ is niet genoeg voor een ontslag op staande voet, maar tien keer te laat komen in een half jaar weer wel. Eerder schreven wij al een artikel over een zaak waar een uit de hand gelopen woordenwisseling na de nodige alcoholconsumptie een werknemer zijn baan heeft gekost. 

Er lijkt soms geen peil te trekken op de vraag of een ontslag op staande voet terecht is of niet als er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Hoe kan het nou dat iemand de uitspraak: ‘collega is een aap’ kan doen maar dit niet leidt tot een direct ontslag, terwijl vaak te laat komen wel wordt afgestraft?

Directe gevolgen

Ontslag op staande voet is de zwaarste sanctie die een werkgever aan een werknemer kan opleggen. Dit maakt dat er veel omstandigheden meewegen bij de beoordeling of dit ontslag terecht is gegeven. Een ontslag op staande voet heeft immers ernstige gevolgen voor de werknemer, die met lege handen op straat komt te staan. Dit maakt tegelijk ook dat een ontslag voor de werkgever erg risicovol is. Indien achteraf wordt geoordeeld dat het ontslag niet terecht was, dan komt dit voor rekening van werkgever. Het kan zijn dat werkgever het loon met terugwerkende kracht moet betalen maar het kan ook zijn dat werkgever een forse (billijke) vergoeding moet voldoen.

3 wettelijke eisen ontslag op staande voet

De afweging of een ontslag terecht is, is afhankelijk van de volgende punten:

  • Is er een dringende reden?
  • Is het ontslag ‘onverwijld’ gegeven (zo snel mogelijk)?
  • Is de reden voor het ontslag vervolgens ook ‘onverwijld’ medegedeeld?

Verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer

Een dringende reden komt vaak neer op zodanig ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer, dat van de werkgever niet meer verwacht kan worden dat de arbeidsovereenkomst ook nog maar een dag voortduurt. De beoordeling hiervan (dus of het dringend genoegd is) is afhankelijk van de ‘beroemde’ alle omstandigheden van het geval.

Ernst van handelen door werknemer

Hierbij kun je denken aan de aard en de ernst van het handelen, de aard en duur van de arbeidsrelatie en de manier waarop die vervuld is (heeft werknemer altijd lang en hard gewerkt en voorheen nooit iets verkeerd gedaan?) en daarnaast ook de persoonlijke omstandigheden van werknemer én de gevolgen van het ontslag voor werknemer. Ten slotte is de formulering van de dringende reden (in de ontslagbrief) ook nog van belang.

Al met al komt er bij de beoordeling van een ontslag op staande voet veel ‘juridisch geneuzel’ kijken. Dit is lastig, nu een geslaagd ontslag op staande voet leidt tot een kosteloze beëindiging van het dienstverband, maar er wel grote risico’s verbonden zijn aan een dergelijk ontslag.

Advies door arbeidsrechtadvocaat ontslag op staande voet

Het is dus zeker niet aan te raden ‘zomaar’ over te gaan tot ontslag en je raadt het waarschijnlijk al: onze arbeidsrechtadvocaten helpen je graag bij de beoordeling van een eventueel te verlenen ontslag op staande voet. Neem gerust contact met ons op.

Geschreven door:

mr. M.A. (Monique) Lacasa
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat en mediator

Gerelateerd nieuws:

Mediator Rotterdam
10 april 2024

Mediator Rotterdam

Heb jij een arbeidsconflict met een werknemer? Schakel dan snel een mediator van Yur Advocaten Rotterdam in. Wij zorgen voor oplossingen in normale…

Lees verder
Wat zijn de gevolgen van Mediation?
28 maart 2024

De gevolgen voor de werkgever én werknemer van het weigeren of te laat inzetten van mediation

Het weigeren van mediation kan voor zowel de werkgever als de werknemer heftige gevolgen hebben. Op de werkvloer kunnen spanningen en conflicten on…

Lees verder

Terug naar overzicht