Categorie: Huurrecht

Uitspraak buitensporige indexering

In ons eerder bericht gingen wij al in op de enorme huurprijsindexering waar veel huurders van bedrijfsruimten mee zijn geconfronteerd. 

We schreven toen al: “Hoewel hier nog geen recente rechtspraak over is gepubliceerd, is denkbaar dat een huurder die zelf de energielasten draagt, linksom of rechtsom niet gehouden kan worden een extreem hoge huurverhoging te accepteren indien deze mede zijn oorzaak vindt in de hoge energieprijzen.”

Worden er nu grenzen gesteld aan de indexering van de huurprijs? Wat is de uitspraak van de buitensporige indexering?

Uitspraak onverkorte toepassing indexeringsclausule

Inmiddels ligt er een uitspraak in kort geding! De rechtbank Den Haag, locatie Gouda heeft in een recent vonnis geoordeeld dat niet onaannemelijk is dat de verhuurder niet kan vasthouden aan onverkorte toepassing van de indexeringsclausule. “Gebleken is immers dat de door [verhuurder] gewenste huurprijsverhoging van 14,5% met ingang van 1 januari 2023 is gebaseerd op een aan de CPI ten grondslag liggende berekeningsmethode die volgens het CBS, vanaf het moment waarop de energieprijzen explosief gingen stijgen, niet (meer) adequaat is, omdat de invloed van de gestegen energieprijzen op het indexcijfer volgens die berekeningsmethode niet juist is, reden waarom zij die methode inmiddels heeft aangepast. Dit brengt met zich mee dat partijen in verband hiermee overleg moeten voeren.”

Goed nieuws voor huurders!

Eén zwaluw maakt natuurlijk nog geen zomer, maar goed nieuws voor de huurders dus! In lijn met dit oordeel van de rechtbank adviseren wij om met de verhuurder in overleg te treden over een aanpassing van het indexcijfer. Bij het voeren daarvan staan we je natuurlijk graag bij. Leidt het overleg niet tot een voldoende resultaat, dan kan de stap naar de rechtbank worden gezet. Inmiddels zijn wij namens een aantal cliënten bij verschillende rechtbanken al bodemprocedures gestart. Over de uitkomsten daarvan houden wij u natuurlijk op de hoogte. 

Wil je meer weten? Ben of ken je iemand die ook me de skyhigh-indexering is geconfronteerd? Of heb jij vragen over de uitspraak over de buitensporige indexering? Yur Advocaten is jou natuurlijk graag van dienst. Onze huurrechtspecialist Koert Gobbens en het Team Vastgoed staat voor jou klaar! 

Geschreven door:

MR. C.A. (KOERT) GOBBENS
mr. C.A. (Koert) Gobbens Advocaat

Gerelateerd nieuws:

oneerlijk beding in huurovereenkomst
21 november 2023

Verhuurder: let op oneerlijk beding in huurovereenkomst!

Zeer recent heeft de rechtbank Amsterdam niet één, maar twee uitspraken gedaan over zaken die gingen over een oneerlijk beding in een huurovereen…

Lees verder
Wetsvoorstel vaste huurcontracten is aangenomen
15 november 2023

Wetsvoorstel Vaste Huurcontracten is aangenomen

In eerdere blogs – zie Wet Vaste huurcontracten deel 1 & Wet Vaste huurcontracten deel 2 – gingen wij al in op het Wetsvoorstel wet…

Lees verder

Terug naar overzicht