Categorie: Vastgoedrecht

Wat behoort tot de gemeenschappelijke gedeelten van de VvE?

Wanneer je een appartementseigenaar bent, bezit je een stukje eigendom in een groter geheel. Dat geldt ook voor de andere eigenaren binnen uw VvE. Wat je bezit bestaat enerzijds uit het appartement waarvan jij het exclusieve gebruiksrecht hebt (en dus niet zozeer het eigendom) en een aandeel in de gemeenschappelijke zaken van het gebouw (gemeentelijke gedeelten). De grootte van dit aandeel wordt bepaald aan de hand van de breukdelen. Deze breukdelen zijn terug te vinden in de akte van spliting.

Een voorbeeld gemeentelijke gedeelten

Je bent dan bijvoorbeeld voor 40/470ste deel de eigenaar van de gemeenschappelijke zaken. Maar hoe weet je nou welke delen van het gebouw gemeenschappelijk zijn? En wat als hier onduidelijk over bestaat binnen de VvE? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden stond laats voor eenzelfde vraag. De VVE-advocaten van Yur bespreken dit arrest.

De splitsingsakte

Of een gedeelte van een gebouw gemeenschappelijk is moet worden beantwoord aan de hand van de uitleg van de splitsingsakte. Soms is dit eenvoudig en staat er duidelijk in de akte: “de daken zijn gemeenschappelijk”. Soms is dit echter minder eenvoudig. Dat was ook het geval bij de zaak waar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren zich over boog. In de betreffende akte staan de daken niet genoemd als gemeenschappelijke zaken, terwijl dit wel gebruikelijk is. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden in de akte wel gerekend: de grond en funderingen, de leidingen en overige collectieve voorzieningen.

Daken niet genoemd in splitsingsakte

Echter, de daken staan ook niet genoemd als behorend tot de privé gedeelten. Binnen de VvE ontstaat daarom discussie over de gemeenschappelijkheid van de daken. En dat is van groot belang, want meestal wordt aan de hand daarvan bepaald wie verantwoordelijk is voor de kosten van onderhoud.

Appartementencomplex aanmerken als gemeenschappelijke zaak of als privégedeelten?

De vraag of de daken van het appartementencomplex als gemeenschappelijke zaak of als privégedeelten moeten worden aangemerkt, moet volgens het Hof namelijk worden beantwoord aan de hand van uitleg van de splitsingsstukken. Bij de uitleg van splitsingsstukken geldt volgens vaste jurisprudentie dat de akte van splitsing en de splitsingstekening moeten worden uitgelegd met toepassing van de zogenoemde CAO-norm. Dit betekent dat het bij de uitleg van de splitsingsstukken gaat om de in deze stukken tot uitdrukking gebrachte bedoeling van degene die tot splitsing is overgegaan. Deze bedoeling moet naar objectieve maatstaven worden afgeleid uit de omschrijving in die akte en de daaraan gehechte tekening.  Daarbij moet er rekening worden gehouden met de rechtszekerheid. Een ieder moet aan de hand van de stukken die in de openbare registers zijn ingeschreven objectief kunnen bepalen welke gedeelten privé zijn en welke gedeelten gemeenschappelijk zijn.

Hoe zit dat in jouw VvE?

Welke gedeelten gemeenschappelijk en welke gedeelten privé zijn, moet dus blijken uit de splitsingsstukken. Soms wijken deze stukken van elkaar af en dan dient bepaald te worden welke uitleg naar objectieve maatstaven het meest aannemelijk is.

Bestaat er onduidelijkheid binnen jouw VvE over de gemeenschappelijke en privé  of gemeentelijke gedeelten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de VvE-recht specialisten van Yur Advocaten.

Gerelateerd nieuws:

opschorting in de bouw
7 november 2023

Opschorting in de bouw: wie mag wat en wanneer?

Een aannemingsovereenkomst bevat verplichtingen voor zowel de opdrachtgever als de aannemer. De verplichting voor de opdrachtgever is het betalen v…

Lees verder
7 november 2022

Didam-arrest: het vervolg!

In het Didam-arrest van de Hoge Raad is kort gezegd geoordeeld dat overheden bij de verkoop van bijvoorbeeld hun gronden de gelegenheid dienen te g…

Lees verder

Terug naar overzicht