Categorie: Huurrecht

Wetsvoorstel Vaste Huurcontracten is aangenomen

In eerdere blogs – zie Wet Vaste huurcontracten deel 1 & Wet Vaste huurcontracten deel 2 – gingen wij al in op het Wetsvoorstel wet vaste huurcontracten. Het Wetsvoorstel vaste huurcontracten is aangenomen. Waar gaat de wet over? Wat zijn de gevolgen?

Waar gaat de wet ook alweer over?

Het doel van het wetsvoorstel is het bieden van zekerheid aan huurders en het beschermen van huurders tegen ongelijke machtsposities en de negatieve gevolgen van de woningnood. Het voorstel wil verhuurders de mogelijkheid ontnemen om voor zelfstandige woningentijdelijke huurovereenkomsten aan te bieden. Het wetsvoorstel moet er volgens de indieners voor zorgen dat een einde wordt gemaakt aan de ongewenste effecten van tijdelijke huurcontracten. Slechts onder bepaalde voorwaarden wordt het voor verhuurders mogelijk om (nieuwe) tijdelijke huurovereenkomsten aan te bieden. 

Wat is de stand van zaken?

De kogel is door de kerk. Bij de stemming van 14 november 2023 bleek in de Eerste Kamer tóch genoeg steun te bestaan om het voorstel aan te nemen. Na 2016 – toen de tijdelijke huurcontracten werden geïntroduceerd – worden nu dus vaste huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm. Maar…. er blijven natuurlijk uitzonderingen mogelijk. In bepaalde gevallen mogen verhuurders, dus ook als de wet wordt aangenomen, toch een tijdelijk contract aanbieden. Zo mogen verhuurders, onder omstandigheden – we kunnen het niet mooier maken, de huur opzeggen als ze naaste familie in de woning willen laten wonen of als ze er na een verblijf in het buitenland zelf weer willen gaan wonen. Ook tijdelijke verhuur aan studenten blijft mogelijk.

Meer weten over deze update?

De al bestaande tijdelijke huurcontracten mogen blijven bestaan. Die hoeven niet op de schop. Tot de ingangsdatum van de nieuwe wet kunnen ook nog nieuwe huurcontracten worden gesloten, met mogelijkheden – ben er snel bij! En ook daarna zijn er zeker nog mogelijkheden. Wil je meer weten? Wil je laten toetsen of er nu iets moet gebeuren, of juist niet? En, zo ja, wanneer dan? Heb je vragen over mogelijkheden, wil je even ‘sparren’ over wat nu verstandig is en over wat straks verstandig is? Neem dan contact op met één van onze huurrechtspecialisten. Wij helpen je graag.

Geschreven door:

MR. C.A. (KOERT) GOBBENS
mr. C.A. (Koert) Gobbens Advocaat

Gerelateerd nieuws:

oneerlijk beding in huurovereenkomst
21 november 2023

Verhuurder: let op oneerlijk beding in huurovereenkomst!

Zeer recent heeft de rechtbank Amsterdam niet één, maar twee uitspraken gedaan over zaken die gingen over een oneerlijk beding in een huurovereen…

Lees verder
M.D. (Magdalena) Liana
10 november 2023

Wetsvoorstel vaste huurcontracten – update! 

In een eerdere blog gingen wij al in op het Wetsvoorstel wet vaste huurcontracten. Het blijft de gemoederen bezig houden, politiek Den Haag is er n…

Lees verder

Terug naar overzicht