De observator

Categorie:

Samen met de WHOA hebben ook twee nieuwe functionarissen hun intrede gemaakt in het insolventierecht: de herstructureringsdeskundige en de observator. Hier lees je alles over de rol van observator. In dit artikel is de herstructureringsdeskundige aan de beurt.

 

Aanwijzen observator

Alleen het bedrijf zelf kan om een observator verzoeken. En dit kan alleen als het bedrijf zelf een akkoord tot stand wil brengen. Met andere woorden: als er geen herstructureringsdeskundige is aangewezen. Is er al een herstructureringsdeskundige aangewezen om een akkoord voor te bereiden en aan te bieden? Dan is er al sprake van betrokkenheid van een onafhankelijk deskundige die optreedt voor de gezamenlijke schuldeisers. Het is dan niet nodig om ook nog een observator aan te wijzen. Uitgangspunt is dat een herstructureringsdeskundige en een observator niet tegelijkertijd in functie kunnen zijn.

Daarnaast kan de rechtbank overwegen om een observator aan te wijzen, als zij een afkoelingsperiode afkondigt.

 

Taak van de observator

De observator houdt toezicht op de totstandkoming van het akkoord. Hij moet daarbij oog hebben voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. De observator beoordeelt het akkoord en informeert de rechtbank hierover. Als duidelijk wordt dat het bedrijf het niet gaat lukken om een akkoord tot stand te brengen of dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden geschaad, zal de observator de rechtbank daarvan op de hoogte stellen.

Anders dan de herstructureringsdeskundige, heeft de observator niet de bevoegdheid om zelf een akkoord voor te bereiden of aan te bieden. Ook kan hij de rechtbank niet verzoeken om voorzieningen te treffen. Wel heeft de observator, net als de herstructureringsdeskundige, het recht om alle relevante informatie van het bedrijf te raadplegen en om inlichtingen van de bestuurders, aandeelhouders een commissarissen te verkrijgen. Het bedrijf behoudt zelf de beschikking en het beheer over het vermogen.

 

Einde aanstelling observator

Als de observator constateert dat het niet mogelijk is voor het bedrijf om een akkoord tot stand te brengen of dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers worden geschaad, zal hij de rechtbank hier dus over informeren. Hij zal de rechtbank daarbij verzoeken om zijn aanstelling in te trekken. De rechtbank zal de observator en het bedrijf de mogelijkheid geven om hun zienswijze te geven en zal daarnaast bepalen wat de vervolgstappen zijn. Als de rechtbank oordeelt dat het wellicht toch mogelijk is om een akkoord tot stand te brengen, kan zij het wenselijk achten om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen, die de voorbereiding van het akkoord overneemt. De rechtbank kan de observator tot herstructureringsdeskundige benoemen, maar dat is niet verplicht.

Ook eindigt de aanstelling van de observator als de rechtbank een herstructureringsdeskundige aanwijst. Van rechtswege als het akkoord is gehomologeerd, door ontslag of vervanging op eigen verzoek van de observator, of op verzoek van een schuldeiser, aandeelhouder of het bedrijf.

 

Kosten voor de observator

Als de rechtbank een observator aanwijst, dan stelt zij ook het salaris vast. Ook bepaalt de rechtbank hoeveel de werkzaamheden maximaal mogen kosten, van de observator en derden die door hem zijn ingeschakeld. Dit rechtbank kan dit bedrag later nog verhogen. De rechtbank kan eventueel als voorwaarde stellen dat het bedrijf zekerheid stelt of een voorschot betaalt voor de kosten van de observator.

 

Meer weten?

In Dossier WHOA zetten we alle ins en outs uiteen van de Wet homologatie onderhands akkoord. Zie ook:

De Wet homologatie onderhands akkoord is er!
Alles over het akkoord
Stemprocedure en stemrecht
Homologatie door de rechter
Afwijzingsgronden homologatieverzoek
Voorzieningen om een akkoord aan te bieden
De herstructureringsdeskundige

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.


Terug naar overzicht
mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat