Categorie: Ondernemingsrecht

De WHOA

De Wet homologatie onderhands akkoord is er!

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA introduceert een regeling voor een dwangakkoord buiten surseance van betaling of faillissement en moet er voor zorgen dat levensvatbare bedrijven niet onnodig failliet worden verklaard. Met de WHOA kan een bedrijf zijn schulden reorganiseren.

Het doel van de WHOA

Met de WHOA kan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een bedrijf en zijn schuldeisers bekrachtigen (homologeren). Ook een akkoord tussen het bedrijf en de aandeelhouders over een herstructurering kan worden gehomologeerd.

Na homologatie van het akkoord is deze bindend voor alle schuldeisers en aandeelhouders die bij het akkoord betrokken zijn. Ook schuldeisers en aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen aan het akkoord worden gehouden.

Het verschil met dwangakkoord in surseance van betaling

Voorheen bestond de faillissementswet al wel uit een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Namelijk het dwangakkoord in surseance van betaling. Maar dit bleek niet heel effectief. Onder andere omdat alleen concurrente schuldeisers kunnen worden gebonden aan het akkoord. Daarnaast kon een bedrijf ook een akkoord aanbieden buiten surseance van betaling of faillissement, maar zo’n akkoord is niet bindend als niet alle schuldeisers daarmee instemmen.

Wanneer is de WHOA van toepassing?

Als het redelijkerwijs aannemelijk is dat een bedrijf z’n schulden niet kan betalen, dan kan het zijn schuldeisers en aandeelhouders, of een aantal van hen, een akkoord aanbieden. Tenzij blijkt dat dit niet in het gezamenlijk belang van de schuldeisers is.

Zoals gezegd, is de WHOA in de basis bedoeld om er voor te zorgen dat levensvatbare bedrijven niet onnodig failliet worden verklaard. Maar met de WHOA kan de rechtbank ook een akkoord homologeren waarbij een onderneming zonder overlevingskansen wordt afgewikkeld. Dat betekent dat de WHOA kan worden toegepast wanneer een gecontroleerde afwikkeling van de bedrijfsvoering (met een akkoord buiten faillissement) een beter resultaat voor de schuldeisers oplevert dan in een faillissement.

Ieder bedrijf kan een beroep doen op de WHOA ongeacht de rechtsvorm die het heeft. De WHOA is slechts uitgesloten voor natuurlijke personen die geen beroep of bedrijf uitoefenen en voor banken en verzekeraars.

De gevolgen van homologatie

Als een akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd, dan geldt dit voor het bedrijf en alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Met het vonnis van de homologatie kunnen de stemgerechtigde schuldeisers direct betaling afdwingen. Op het moment dat het bedrijf het akkoord niet nakomt, is het ook verplicht om de schade van de stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders, te vergoeden.

Meer weten?

Er volgen meer artikelen! Daarin gaat we in op de verschillende onderdelen van de WHOA.

Zo geven we onder andere antwoord op de vraag wie een akkoord kan aanbieden en wanneer de rechter een akkoord zal homologeren. Zie ook:

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

Geschreven door:

Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

Mediator Rotterdam
10 april 2024

Mediator Rotterdam

Heb jij een arbeidsconflict met een werknemer? Schakel dan snel een mediator van Yur Advocaten Rotterdam in. Wij zorgen voor oplossingen in normale…

Lees verder
Wat zijn de gevolgen van Mediation?
28 maart 2024

De gevolgen voor de werkgever én werknemer van het weigeren of te laat inzetten van mediation

Het weigeren van mediation kan voor zowel de werkgever als de werknemer heftige gevolgen hebben. Op de werkvloer kunnen spanningen en conflicten on…

Lees verder

Terug naar overzicht