Categorie: Ondernemingsrecht

Homologatie door de rechter

Wanneer gaat de rechtbank over tot homologatie van het akkoord? En hoe zit het met de gevolgen van de homologatie van het akkoord?

Homologatieverzoek: wanneer en hoe?

Als tenminste één stemklasse instemt met het akkoord, kan het bedrijf of de herstructureringsdeskundige de rechtbank verzoeken om het akkoord te homologeren. Hier lees je alles over de stemprocedure en het stemrecht.

Deze stemklasse moet bestaan uit schuldeisers die bij een faillissement van het bedrijf waarschijnlijk een uitkering zullen krijgen. Zo kan een stemklasse zonder economisch belang niet zomaar het akkoord opleggen aan de overige schuldeisers en aandeelhouders. Is het akkoord alleen gericht op schuldeisers die geen uitkering kunnen verwachten in een faillissement? Dan geldt deze eis niet.

Nadat het bedrijf de rechtbank heeft verzocht om het akkoord te homologeren, zal de rechtbank zo snel mogelijk een datum prikken voor een zitting waarin het homologatieverzoek wordt behandeld. Dit is tussen de acht en veertien dagen na indiening van het homologatieverzoek.

Tot op de dag van de zitting kunnen alle stemgerechtigden een verzoek doen bij de rechtbank om het homologatieverzoek af te wijzen. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op een aantal algemene en aanvullende afwijzingsgronden, die in de wet zijn opgenomen. In dit artikel leggen we je de verschillende afwijzingsgronden uit.

Situatie 1: homologie als alle stemklassen stemmen

Als alle stemklassen instemmen met het akkoord en de besluitvorming zuiver is geweest, mag de rechtbank ervan uitgaan dat het akkoord redelijk is. Wanneer is een besluitvorming zuiver? Dat hangt onder andere af van de vraag of alle stemgerechtigden behoorlijk zijn ingelicht over het akkoord. En of zij de kans hebben gekregen om hum stem hierover uit te brengen. Ook is het belangrijk dat alle schuldeisers en aandeelhouders juist zijn onverdeeld in de stemklassen.

Heeft de rechtbank geen aanleiding om aan te nemen dat er sprake is van een algemene afwijzingsgrond? En is er geen beroep gedaan op een aanvullende afwijzingsgrond? Dan honoreert de rechtbank het homologatieverzoek. Alleen als er bezwaar wordt gemaakt tegen de homologatie zal de rechtbank het akkoord verder toetsen.

Situatie 2: geen homologatie als alle stemklassen instemmen

De rechtbank kan op verzoek van een tegenstemmende schuldeiser of aandeelhouder het homologatieverzoek alsnog afwijzen, terwijl alle stemklassen hebben ingestemd met het akkoord. Maar alleen als het akkoord onredelijk wordt geacht, omdat de desbetreffende schuldeiser of aandeelhouder er met het akkoord aanzienlijk slechter vanaf komt dan in een faillissement.

Situatie 3: niet alle stemklassen stemmen in

Stemmen niet alle stemklassen in met het akkoord? Dan zal de rechtbank op verzoek een homologatieverzoek afwijzen, als het akkoord een herstructureringsplan omvat dat niet eerlijk is. Het akkoord wordt dan aangemerkt als onredelijk. Om te bepalen of dit het geval is, kijkt de rechtbank hoe in het aangeboden akkoord de reorganisatiewaarde, ofwel de waarde die met het akkoord behouden kan blijven of gerealiseerd kan worden, verdeeld wordt onder de betrokken schuldeisers of aandeelhouders. Een herstructureringsplan is bijvoorbeeld oneerlijk als de reorganisatiewaarde niet eerlijk wordt verdeeld onder de schuldeisers en aandeelhouders.

De gevolgen van homologatie

Wanneer de rechtbank het akkoord homologeert, dan is het bindend voor het bedrijf en alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders. Met het vonnis van homologatie kan de stemgerechtigde schuldeisers betaling afdwingen. Komt het bedrijf het akkoord niet na? Dan is het ook verplicht de schade die de stemgerechtigde schuldeisers of aandeelhouders hierdoor lijden, te vergoeden.

Tegen de beslissing van de rechtbank over het homologatieverzoek staat geen hoger beroep of cassatie open.

Meer weten?

In dit artikel leggen we je uit wanneer de rechtbank een homologatieverzoek afwijst, op grond van een algemene of aanvullende afwijzingsgrond.

In Dossier WHOA zetten we alle ins en outs uiteen van de Wet homologatie onderhands akkoord. Zie ook:

De Wet homologatie onderhands akkoord is er!
Alles over het akkoord
Stemprocedure en stemrecht
Afwijzingsgronden homologatieverzoek
Voorzieningen om een akkoord aan te bieden
De herstructureringsdeskundige
De observator

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

Geschreven door:

mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

ontdek-de-expertise-van-Yur-
14 december 2023

Faillissementsverzoek: misbruik van bevoegdheid of uitoefening van een legitiem vorderingsrecht?

Faillissementsverzoek: misbruik van bevoegdheid of uitoefening van een legitiem vorderingsrecht? Kan een schuldeiser te allen tijde overgaan tot he…

Lees verder
crompouce en modelrecht
5 december 2023

De crompouce: merkrecht en modelrecht

In de wereld van culinaire creaties en gastronomische innovaties duikt af en toe een gerecht op dat de grenzen van conventie overschrijdt. Een opme…

Lees verder

Terug naar overzicht