Categorie: IE-recht

Intellectueel eigendomsrechten: Auteursrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsnamen en auteursrechten. Maar hoe verkrijg je deze intellectuele eigendommen? En hoe kun je deze beschermen? In een serie blogs zullen de advocaten van Yur van de sectie Intellectueel eigendomsrecht kort de meest voorkomende intellectuele eigendommen bespreken. Zij zullen onder andere uitleggen hoe je het intellectueel eigendomsrecht verkrijgt en kunt beschermen. In deze blog wordt het auteursrecht toegelicht.

Welke intellectueel eigendomsrechten?

De volgende intellectueel eigendomsrechten zullen in de serie blogs aan bod komen:

  • Auteursrecht;
  • Portretrecht;
  • Modelrecht;
  • Databankenrecht;
  • Handelsnaamrecht;
  • Bedrijfsgeheim;
  • Merkenrecht;
  • Octrooirecht.

Wat is het auteursrecht?

Heb jij wel eens een creatief werk gemaakt, ontwikkeld, of ontworpen en wil jij niet dat een ander met dit werk aan de haal gaat? Wellicht kan het auteursrecht bescherming bieden!

Artikel 1 van de auteurswet

Volgens artikel 1 van de Auteurswet is het auteursrecht het uitsluitende recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Een auteursrecht rust dus bijvoorbeeld op boeken, foto’s, muziek, kunst, films en software. Het werk moet wel origineel zijn: een “eigen oorspronkelijk karakter” en een “persoonlijke stempel van de maker” is vereist.

Geen registratie auteursrecht

Op het moment dat jij een origineel werk maakt of ontwikkeld, ontstaat het auteursrecht automatisch. Een auteursrecht hoef je dus niet te registreren of aan te vragen. Op het moment dat jij een foto maakt, ben jij gelijk auteursrechthebbende. Als auteursrechthebbende ben jij de enige die het werk mag gebruiken, tonen en bewerken.

Auteursrechthebbende

De maker van het werk is dus de rechthebbende. Dit is dan dus de fotograaf die de foto heeft genomen of de schrijver van een tekst. Omdat een auteursrecht niet officieel geregistreerd is, kan discussie ontstaan over wie auteursrechthebbende is. Zo’n discussie kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een partij een werk ontwerpt en een andere partij dit ontwerp uitvoert. Een architect is bijvoorbeeld de rechthebbende op het ontwerp van een bouwwerk. Maar ook wanneer er opdracht wordt gegeven aan een andere partij tot het ontwikkelen van een werk, kan er discussie ontstaan over wie de auteursrechthebbende is. Het is daarom van belang om hier vooraf goede afspraken over te maken.

Wanneer een werk door een werknemer in het kader van een dienstverband wordt gemaakt, is de werkgever de auteursrechthebbende.

Inbreuk auteursrecht

Wanneer een werk zonder toestemming van de auteursrechthebbende wordt gebruikt, dan wordt er inbreuk gemaakt op het auteursrecht. De auteursrechthebbende kan via de rechter vorderen dat deze inbreuk wordt gestaakt. De auteursrechthebbende kan dan ook een schadevergoeding vorderen.

Overdracht auteursrecht en licentie

Een auteursrecht kan worden overgedragen door de auteursrechthebbende. Dit moet dan wel in een akte (overeenkomst) worden gedaan.

De auteursrechthebbende kan ook aan anderen toestemming geven om het werk te gebruiken. Dit wordt dan vaak in een licentie afgesproken. Hierin kan worden afgesproken waarvoor het werk mag worden gebruikt, voor welke duur etc.

Advies auteursrecht

Advies of hulp nodig? Yur helpt jou graag met vragen over auteursrechten. Neem gerust contact op met advocaat Margriet Kooiman / Jolie de la Croix van de sectie Intellectueel eigendomsrechten.

 

 

Gerelateerd nieuws:

crompouce en modelrecht
5 december 2023

De crompouce: merkrecht en modelrecht

In de wereld van culinaire creaties en gastronomische innovaties duikt af en toe een gerecht op dat de grenzen van conventie overschrijdt. Een opme…

Lees verder
Contracteren in de Cloud; waar moet je als SaaS afnemer op letten Drie juridische tips!
21 november 2023

Contracteren in de Cloud; waar moet je als SaaS afnemer op letten? Drie juridische tips!

Cloud computing, ooit een noviteit, is inmiddels dagelijkse praktijk. Cloud computing is het on-demand leveren (of ontvangen) van IT-diensten via i…

Lees verder

Terug naar overzicht