Categorie: IE-recht

Intellectueel eigendomsrechten: Databankenrecht

Elke ondernemer krijgt er wel een keer mee te maken: intellectueel eigendom. Er zijn vele soorten intellectuele eigendom, zoals merken, handelsnamen en auteursrechten. Maar hoe verkrijg je deze intellectuele eigendommen? En hoe kun je deze beschermen? In een serie blogs zullen de advocaten van Yur van de sectie Intellectueel eigendomsrecht kort de meest voorkomende intellectuele eigendommen bespreken. Zij zullen onder andere uitleggen hoe je het intellectueel eigendomsrecht verkrijgt, behoudt en kunt beschermen. In dit artikel wordt het databankrecht toegelicht.

Databankrecht

Het databankenrecht is wellicht wel één van de meest onbekende intellectueel eigendomsrechten. Het databankenrecht biedt bescherming aan verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen.

Wat is een databank?

Een databank is een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk. Een hele mond vol. Een databank is dus een verzameling van gegevens. Dit kan zowel elektronisch als op papier.

Een databank kan op twee verschillende manieren worden beschermd: via een auteursrecht en via de databankenwet.

Bescherming via het auteursrecht: hoe werkt dat?

Voor bescherming van een databank onder het auteursrecht moet er sprake zijn van verzameling die voldoet aan het oorspronkelijkheidsvereiste. De maker van de databank moet bij de keuze of de rangschikking van de gegevens van de databank, vrije en creatieve keuzes hebben gemaakt. Er moet dus sprake zijn van originaliteit bij de keuze en de rangschikking van de gegevens.

Is er sprake van een auteursrechtelijke bescherming, dan kan een maker van de databank optreden tegen inbreuken via het auteursrecht. Lees hier in deze blog meer over.

Bescherming databank via de Databankenwet

Wanneer een databank niet onder het auteursrecht wordt beschermd, kan de databank nog wel onder de Databankenwet worden beschermd.

Volgens de Databankenwet is een databank:

“Een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.”

Vereisten databankrecht

Er moet dus sprake zijn van een kwalitatieve of kwantitatieve substantiële investering. Die investering kan financieel zijn, maar kan ook bestaan uit de tijd en moeite die in de databank zijn geïnvesteerd.

Geen registratie Databankrecht

Een databankrecht hoeft niet te worden aangevraagd of te worden geregistreerd. Het ontstaat dus van rechtswege.

Rechthebbende databankenrecht

De rechthebbende van een databankrecht is de producent van de databank. Dit is degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering. Het recht komt dus toe aan degene die in de databank investeert. Dit kunnen ook meerdere personen zijn.

Duur databankrecht

Een databankrecht duurt 15 jaar. Er ontstaat echter steeds een nieuw databankrecht wanneer een (nieuwe) substantiële investering wordt gedaan in de databank.

Inbreuk datarecht

De databankproducent kan zich verzetten tegen de “opvraging” of het “hergebruik” van de databank of van een substantieel deel van de inhoud van de databank.

Hierbij kan worden gedacht aan een zoekmachine die gespecialiseerd is in het doorzoeken van databankinformatie en die een substantieel deel daarvan kopieert en indexeert.  Gebruikers van de zoekmachine kunnen dan de informatie op basis van relevante criteria doorzoeken. Hierdoor wordt de inhoud van de databank opgevraagd en hergebruikt. Dit mag niet zonder toestemming van de databankproducent.

Het opvragen van (een substantieel deel van de inhoud van) een niet-elektronisch databank mag wel voor privédoeleinden.

Ook is het toegestaan om (een substantieel deel van de inhoud van) een databank op te vragen ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. Het mag dan niet gaan om commerciële activiteiten en de bron moet worden vermeld.

Tenslotte is het opvragen of hergebruiken van (een substantieel deel van de inhoud van) een databank toegestaan voor de openbare veiligheid of in het kader van een administratieve of Liechtensteiner procedure.

Overdracht databankenrecht

Een databankrecht kan worden overgedragen door de databankproducent. Dit moet dan wel in een akte (overeenkomst) worden gedaan.

De databankproducent kan ook aan anderen toestemming geven om de databank te gebruiken. Dit wordt dan vaak in een licentie afgesproken, via een licentieovereenkomst. Hierin kan worden afgesproken waarvoor het werk mag worden gebruikt, voor welke duur en prijs etc.

Advies databankrecht

Advies of hulp nodig van een advocaat? Yur helpt jou graag met vragen over databankenrechten. Neem gerust contact op met advocaat Margriet Kooiman van de sectie Intellectueel eigendomsrecht. Wij nodigen je graag uit op ons kantoor in Rotterdam.

Lees hier meer over andere intellectueel eigendomsrechten

Meer weten over andere intellectueel eigendomsrechten?

Geschreven door:

Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

crompouce en modelrecht
5 december 2023

De crompouce: merkrecht en modelrecht

In de wereld van culinaire creaties en gastronomische innovaties duikt af en toe een gerecht op dat de grenzen van conventie overschrijdt. Een opme…

Lees verder
Contracteren in de Cloud; waar moet je als SaaS afnemer op letten Drie juridische tips!
21 november 2023

Contracteren in de Cloud; waar moet je als SaaS afnemer op letten? Drie juridische tips!

Cloud computing, ooit een noviteit, is inmiddels dagelijkse praktijk. Cloud computing is het on-demand leveren (of ontvangen) van IT-diensten via i…

Lees verder

Terug naar overzicht