Nieuwe wetgeving voor influencers, alles over de mediawet

Categorie: IE-recht

Influencers met meer dan 500.000 volgers hebben vanaf 1 juli jl. met nieuwe regels te maken. Vanaf die datum moeten plaatsers van video’s op YouTube, TikTok en Instagram, zogenoemde video-uploaders, zich registreren bij het Commissariaat voor de Media en zich houden aan de regels van de Mediawet.

Wat is het doel van de nieuwe wetgeving voor video influencers?

Het doel van de regels is meer helderheid te bieden aan de kijkers van online video’s en ze te beschermen tegen schadelijke content. Zo moeten video-uploaders duidelijk zijn over commerciële boodschappen en minderjarigen beschermen tegen schadelijke content, aldus het Commissariaat voor de Media.

Voor moeten zich aan deze reclameregels houden?

Video-uploaders die:

  • een account hebben op Youtube, Instagram en/of TikTok, en
  • op ten minste één van deze accounts 500.000 of meer volgers of abonnees hebben, en
  • op dat account het afgelopen jaar minstens 24 video’s hebben geplaatst, en
  • geld verdienen, producten of diensten ontvangen of ander voordeel behalen met het maken en/of plaatsen van video’s op dat account, en
  • dat voordeel ten goede komt van een onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Aansluiting bij de Stichting Reclame Code en melding bij het NICAM

Als de video-uploader onder actief toezicht van het Commissariaat voor de Media valt, moet hij zich  verplicht aansluiten bij de Stichting Reclame Code. Daarnaast moet je hij zich melden bij het  Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM), de organisatie achter  Kijkwijzer. Deze geeft aan tot welke leeftijd films en televisieprogramma’s schadelijk zijn voor kinderen.

 

Wat zijn de belangrijkste regels?

Regel 1 – Wees helder over reclame

Hier vallen, reclames, sponsering en product plaatsingen onder.

Reclames

▪ De reclame dient herkenbaar te zijn. Sluikreclame is verboden.

▪ Subliminale technieken in de video zijn niet toegestaan.

▪ Reclame voor medische handelingen is verboden.

Sponsering #ad

▪ De sponsoring dienst herkenbaar te zijn.

▪ Aan het begin of einde van de video dient te worden vermeld dat en door wie de video is gesponsord.

▪ Sponsoring van video’s bestaande uit nieuws, actualiteiten of politieke informatie is verboden.

▪ Specifieke aanprijzingen die aansporen tot het kopen of huren van producten of afnemen van

diensten van sponsors zijn verboden.

Product plaatsing

▪ Productplaatsing dient herkenbaar te zijn.

▪ Specifieke aanprijzingen die aansporen tot het kopen of huren van producten of afname van diensten zijn verboden.

▪ De video-uploader dient ervoor te zorgen dat het product geen overmatige aandacht krijgt in de video.

▪ Aan het begin en einde van de video dient vermeld te worden dat sprake is van productplaatsing.

▪ Productplaatsing is verboden in video’s bestaande uit nieuws- en actualiteitenprogramma’s, programma’s over consumentenzaken, programma’s van kerkelijke of geestelijke aard en programma’s die in het bijzonder bestemd zijn voor kinderen jonger dan twaalf jaar.

Regel 2: Houd rekening met minderjarigen

▪ Kinderen dienen beschermd te worden tegen schadelijke content en de video-uploader dient zich te houden aan de regels die het NICAM stelt.

Regel 3: Maak kenbaar wie je bent

▪ Op het account dient duidelijk aangegeven te worden wie de video-uploader is met daarbij de vermelding van de contactgegevens.

▪ Op het account dient duidelijk aangegeven te worden dat de video-uploader onder toezicht staat van het Commissariaat voor de Media.

Regel 4: Bewaar je video’s

▪ De video-uploader is verplicht de video’s tenminste twee weken te bewaren vanaf het moment dat de video’s online niet meer bekeken kunnen worden.

Het Commissariaat voor de Media geeft aan dat zij het toezicht geleidelijk invoert en start met toezicht op de groep video-uploaders met de grootste potentiële impact. Later wordt de groep waarop toezicht wordt gehouden uitgebreid.

 

 


Terug naar overzicht
Erwin Maizara
mr. E. (Erwin) Mazaira Advocaat