Intellectueel eigendom en IT-recht

YUR.

Elke onderneming heeft intellectueel eigendomsrechten. Er zijn vele soorten intellectueel eigendomsrechten, zoals merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten en auteursrechten. Het intellectueel eigendom recht is   vaak van enorm belang voor een onderneming. Wanneer een ander met jouw creatie of merknaam aan de haal gaat, zal dit immers tot veel schade lijden.

Juridische bescherming van deze rechten en handhaving van deze rechten zijn daarom cruciaal.

Naast het intellectuele eigendom recht is het ook van cruciaal belang voor een onderneming om strategisch na te denken over de juridische aspecten van IT.
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een razendsnel tempo op. Er worden toepassingen bedacht en ontwikkeld en het recht moet hier steeds een antwoord op formuleren. IT en recht beïnvloeden elkaar dus voortdurend.

Wat YUR doet

Yur adviseert de ondernemer over het op de juiste manier beschermen van de intellectueel eigendomsrechten, de exploitatie van die rechten en ook de overdracht ervan. Yur is een strategisch partner en denkt mee over de werkprocessen binnen de onderneming en de intellectueel eigendomsrechten die daarbij ontstaan en kunnen worden beschermd. Verder adviseert en procedeert Yur over de handhaving van die rechten wanneer daar inbreuk op wordt gemaakt. Maar jij kan zelf ook worden aangesproken door een andere ondernemer die stelt dat jij inbreuk maakt op diens intellectuele eigendomsrechten. Ook dan kan Yur jou adviseren en bijstaan in een procedure.

intellectueel eigendom recht advocatenkantoor Rotterdam

Yur adviseert de ondernemer ook bij het succesvol laten verlopen van een IT-project. Denk hierbij aan het geven van strategisch advies en het opstellen van software licenties, overeenkomsten met betrekking tot de ontwikkeling van software en het gebruik van cloud diensten.

Verder adviseert Yur ook over de toepassing van wetgeving op het gebied van privacy. En als het op een procedure bij de rechtbank aankomt, dan zal Yur jou uiteraard ook hierin bijstaan. Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Tip van YUR

“Maakt een andere onderneming gebruik van jouw merknaam en logo? Laat Yur dan snel adviseren over de mogelijkheden om dit te stoppen. Hoe langer dit duurt, hoe meer schade er zal worden geleden.”. – intellectueel eigendom recht advocaat Margriet Kooiman.

Experts in Intellectueel eigendom en IT-recht

Margriet Kooiman
Specialisaties Ondernemingsrecht
Insolventierecht
Intellectueel eigendom en IT-recht
mr. M. (Margriet)
Kooiman
Advocaat en partner