Slapend dienstverband II: Toch strijd met goed werkgeverschap?

Categorie: Arbeidsrecht

In navolging op onze eerdere blog over het slapend dienstverband, hierbij een update. Ter herinnering: het slapende dienstverband is een dienstverband nadat de werknemer langer dan 2 jaar ziek is en de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer heeft. De werknemer kan immers geen arbeid met reële loonwaarde bij deze werkgever verrichten.

 

(On)redelijkheid voortduren slapend dienstverband

Het slapend dienstverband brengt problemen met zich mee die vooral voor de werknemer vervelend (kunnen) zijn. Op grond van de rechtspraak lijkt het thans zinloos voor de werknemer om zich te beroepen op ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever of strijd met goed werkgeverschap. Er is echter wel een compensatieregeling op komst op basis waarvan de werkgever de transitievergoeding na een opzegging na twee jaar arbeidsongeschiktheid vergoed zal krijgen. Het zou dan onredelijk kunnen zijn dat de werkgever het dienstverband laat voortduren. Kantonrechters oordelen hier echter verschillend over. Er is behoefte aan een richtinggevend standpunt van de Hoge Raad.

 

Vragen aan de Hoge Raad

De kantonrechter te Limburg heeft daarom op 10 april 2019 besloten hierover vragen te stellen aan de Hoge Raad. Interessant bij deze uitspraak is dat er vaak wordt gediscussieerd over de redelijkheid van een voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden en in hoeverre de werknemer verplicht kan worden hiermee in te stemmen. In dit geval staat echter het tegenovergestelde ter discussie; het voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden door de werknemer en de eventuele verplichting van de werkgever hiermee in te stemmen. De kantonrechter stelt (kort gezegd) de volgende vragen:

  1. Is de werkgever verplicht indien sprake is van gewijzigde omstandigheden op het werk, in te gaan op een redelijk voorstel van de werknemer tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden?

Zo ja:

  1. Kan het in de vorige vraag bedoelde redelijke voorstel van de werknemer ook een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden inhouden?

Zo ja:

  1. Is het langer dan 2 jaar ziek zijn (zonder aannemelijk te verwachten herstel binnen 26 weken) een gewijzigde omstandigheid waarin de werknemer aanleiding kan zien tot het doen van een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden?

Zo nee:

  1. Kan de werkgever dan toch (onder omstandigheden) gelet op goed werkgeverschap gehouden zijn om akkoord te gaan met een voorstel dat beëindiging met wederzijds goedvinden plaatsvindt, met betaling van de transitievergoeding (die de werkgever gecompenseerd kan krijgen)?

 

De Hoge Raad zal deze vragen gaan beantwoorden. De bal ligt dus nu bij de Hoge Raad om duidelijkheid te scheppen of er toch sprake is van strijd met goed werkgeverschap indien de werkgever (bij een redelijk voorstel) het slapend dienstverband laat voortduren en weigert de transitievergoeding te betalen.

Wordt vervolgd!

 

Heeft u vragen of wenst u meer uitleg over voornoemde uitspraak? Neem gerust contact met ons op.


Terug naar overzicht
mr. M.A. (Monique) Lacasa Advocaat
Philip Ekering
mr. Ph. (Philip) Ekering Advocaat