Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Verschuldigde prijs bij aanneming van werkYUR.

Bij een opdracht om werkzaamheden aan een woning te verrichten, kan een aannemer op verschillende manieren afspraken maken over de prijs. Dat het van belang is om goede afspraken te maken, blijkt uit de praktijk. Veel geschillen gaan over de prijs die de aannemer in rekening brengt voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Is het mogelijk om vaste prijzen af te spreken?

Het is mogelijk om een vaste prijs af te spreken. Daarmee wordt eventuele discussie over het in rekening te brengen bedrag uitgesloten of op zijn minst beperkt. Het financiële risico voor tegenvallers bij de uitvoering ligt dan bij de aannemer, lees meer over dit onderwerp in één van onze vorige publicaties.

Waarschuwingsplicht aannemer

Hij zal het werk voor de afgesproken prijs moeten uitvoeren. De aannemer hoeft dan geen verantwoording af te leggen over de wijze waarop hij die prijs besteedt. De aannemer dient er alert op te zijn indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk aanvullende opdrachten verstrekt. Dit zal immers leiden tot meerwerk. De aannemer moet de opdrachtgever er tijdig op wijzen dat die opdracht meerwerk is en dus leidt tot verhoging van de prijs. Doet hij dit niet, dan heeft hij niet voldaan aan zijn waarschuwingsplicht en kan hij voor dit meerwerk geen extra kosten in rekening brengen. Dit is alleen anders als de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat zijn extra opdracht tot verhoging van de prijs leidt. Met name bij consumenten is niet snel het geval.

Wie voert de regie?

Het is ook mogelijk om af te spreken dat de werkzaamheden ‘in regie’ worden uitgevoerd. Partijen kiezen vaak voor deze vorm als vooraf de aard en omvang van het werk niet goed kan worden ingeschat. Dit komt vaak voor bij renovatieprojecten. Vooraf kunnen afspraken worden gemaakt over een uurtarief, eenheidsprijzen van bepaalde werkzaamheden of prijzen van materialen. Achteraf worden dan de uren en materialen die aan het werk zijn besteed in rekening gebracht. De opdrachtgever betaalt dan dus de werkelijke kosten van de uitvoering. Het financiële risico voor tegenvallers (en meevallers) bij de uitvoering ligt dan bij de opdrachtnemer. De aannemer zal dan rekening en verantwoording moeten afleggen van alle uitgevoerde werkzaamheden.

Een richtprijs afspreken

Er kan ook een richtprijs voor de werkzaamheden zijn afgegeven. De wet beschermt de opdrachtgever in dat geval tegen prijsverhogingen van meer dan 10%. Als er een richtprijs is afgegeven mag de aannemer niet meer dan 10% van die prijs in rekening brengen (artikel 7:752 lid 2 BW). Als de aannemer voorziet dat de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, moet hij de opdrachtgever tijdig waarschuwen. De opdrachtgever heeft dan de mogelijkheid zijn opdracht aan te passen door het werk te beperken of te vereenvoudigen. Alleen na tijdige waarschuwing kan de aannemer meer dan 10% boven de richtprijs in rekening brengen. Het is overigens mogelijk om in de overeenkomst van deze regel uit de wet af te wijken.

Welke stappen neem je als er helemaal geen prijs is afgesproken?

Soms is er vooraf helemaal geen prijs afgesproken. In dat geval bepaalt de wet dat een redelijke prijs verschuldigd is (artikel 7:752 lid 1 BW). De redelijke prijs voor werkzaamheden wordt bepaald aan de hand van de prijzen die een aannemer doorgaans bedingt voor dergelijke werkzaamheden. Als die er niet zijn of niet leiden tot een redelijke prijs, kan aansluiting worden gezocht bij gangbare prijzen. Ook kunnen door de aannemer gewekte verwachtingen over een vermoedelijke prijs bij de bepaling van een redelijke prijs betrokken worden.

Opdracht tot werkzaamheden

Om aanspraak te kunnen maken op een redelijke prijs voor uitgevoerde werkzaamheden moet vaststaan dat er opdracht tot de werkzaamheden is verstrekt en dat oplevering en aanvaarding van het werk heeft plaatsgevonden.

Voorkom discussie over financiële tegenvallers

Er zijn dus verschillende manieren om bij aanneming van werk een verschuldigde prijs te bepalen. Een vaste prijs heeft als voordeel dat achteraf geen discussie over prijs kan worden gevoerd. Het risico voor financiële tegenvallers ligt dan bij de aannemer. Een richtprijs biedt de aannemer de ruimte om tegenvallers op te vangen tot 10%. In beide gevallen doet een aannemer er goed aan een deugdelijke beschrijving te geven van wat er precies voor die prijs wordt verricht. Bij meerwerk dient de aannemer de waarschuwingsplicht in acht te nemen om een hogere prijs te mogen rekenen, tenzij de opdrachtgever had moeten begrijpen dat zijn opdracht tot prijsverhoging zou leiden. Bij een afgegeven richtprijs geldt ook de plicht te waarschuwen dat de richtprijs wordt overschreden. Er kan dan geen beroep worden gedaan op de uitzondering dat de opdrachtgever zelf had moeten of kunnen begrijpen dat de richtprijs met meer dan 10% zou worden overschreden. Tijdig waarschuwen voor een prijsverhoging is dan extra van belang. Een andere, prijsafspraak die gemaakt kan worden is aanneming van werk in regie. Als geen prijs is afgesproken, heeft de aannemer recht op een redelijke prijs.

Aannemer en problemen met betalingen uitgevoerde werkzaamheden?

Heb jij als aannemer problemen om jouw facturen voor uitgevoerde werkzaamheden betaald te krijgen? Of ben jij het als opdrachtgever niet eens met de kosten die de aannemer in rekening brengt? Neem dan contact op met ons op. Wij adviseren je graag over dit onderwerp.

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door:

mr. S.J.M. (Sandy) Luijkenaar
mr. S.J.M. (Sandy) Luijkenaar Advocaat

Gerelateerd nieuws:

coronaschulden saneren - waar te beginnen
3 april 2023

Fiscale coronaschulden saneren – waar te beginnen?

De enorme berg aan fiscale coronaschulden is volgens staatssecretaris Van Rij nog circa 17 miljard euro groot en ruim 40% van alle ondernemers met …

Lees verder
30 november 2022

Studentstage op diverse secties! Kom stage lopen bij Yur!

Wie zijn wij? Yur Advocaten is een fris en modern advocatenkantoor gevestigd aan de Oostmaaslaan in Rotterdam. Wij zijn praktisch, recht door zee e…

Lees verder

Terug naar overzicht