WHOA: Stappenplan

Categorie:

Om tot een WHOA akkoord te komen moeten er verschillende stappen worden doorlopen. We hebben een stappenplan gemaakt zodat je een idee krijgt van de te nemen stappen. Let wel: dit stappenplan is niet limitatief en er kunnen per situatie nog andere zaken zijn die moeten worden geregeld dan die in het stappenplan zijn vermeld.

 1. Inventarisatie en intake
  • Bepalen wat het doel van het crediteurenakkoord is en of dat bereikt kan worden.
 2. Quickscan van de situatie
  • Schulden;
  • Lopende overeenkomsten;
  • Rechten van schuldeisers zoals pandrechten etc.;
  • Waarde van de inventaris door een taxatie te laten uitvoeren;
  • Welk bedrag er beschikbaar kan en moet komen voor het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers;
  • Wel of geen observator aanstellen;
  • Wel of geen herstructureringsdeskundige aanstellen;
  • Wel of geen afkoelingsperiode verzoeken aan de rechtbank;
  • Bepalen of de rechtbank moet worden verzocht beslagen op te heffen;
  • Bepalen of een verzoek tot faillietverklaring moet worden geschorst;
  • Bepalen of dat aan de rechtbank machtiging moet worden gevraagd voor een rechtshandeling.
 3. Plan van aanpak maken
  • Een schets van het traject dat volgt;
  • Bepalen of de WHOA een geschikt instrument is;
  • Omschrijving van de uitdagingen en hoe we die gaan tackelen;
  • Indicatie van de financiële middelen die nodig zijn;
  • Inschatten of adviseurs uit andere disciplines nodig zijn (fiscaal, accountant, taxateur, makelaars etc.).
 4. Startverklaring indienen bij de rechtbank
  • Eventueel verzoeken aan de rechtbank om een observator of herstructureringsdeskundige aan te stellen;
  • Eventueel verzoeken aan de rechtbank om een afkoelingsperiode of andere voorziening te gelasten.
 5. Akkoord maken en aanbieden
  • Maken van het akkoord; – Aanbieden van het akkoord aan de schuldeisers;
  • Organiseren van een stemming over het akkoord
 6. Verzoek homologatie akkoord aan rechtbank
  • De rechtbank verzoeken om het akkoord te homologeren.
 7. Uitvoeren akkoord
  • Na homologatie akkoord

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.


Terug naar overzicht
mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat