Categorie: Ondernemingsrecht

WHOA: Stappenplan

Om tot een WHOA akkoord te komen moeten er verschillende stappen worden doorlopen. We hebben een stappenplan gemaakt zodat je een idee krijgt van de te nemen stappen. Let wel: dit stappenplan is niet limitatief en er kunnen per situatie nog andere zaken zijn die moeten worden geregeld dan die in het stappenplan zijn vermeld.

 1. Inventarisatie en intake
  • Bepalen wat het doel van het crediteurenakkoord is en of dat bereikt kan worden.
 2. Quickscan van de situatie
  • Schulden;
  • Lopende overeenkomsten;
  • Rechten van schuldeisers zoals pandrechten etc.;
  • Waarde van de inventaris door een taxatie te laten uitvoeren;
  • Welk bedrag er beschikbaar kan en moet komen voor het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers;
  • Wel of geen observator aanstellen;
  • Wel of geen herstructureringsdeskundige aanstellen;
  • Wel of geen afkoelingsperiode verzoeken aan de rechtbank;
  • Bepalen of de rechtbank moet worden verzocht beslagen op te heffen;
  • Bepalen of een verzoek tot faillietverklaring moet worden geschorst;
  • Bepalen of dat aan de rechtbank machtiging moet worden gevraagd voor een rechtshandeling.
 3. Plan van aanpak maken
  • Een schets van het traject dat volgt;
  • Bepalen of de WHOA een geschikt instrument is;
  • Omschrijving van de uitdagingen en hoe we die gaan tackelen;
  • Indicatie van de financiële middelen die nodig zijn;
  • Inschatten of adviseurs uit andere disciplines nodig zijn (fiscaal, accountant, taxateur, makelaars etc.).
 4. Startverklaring indienen bij de rechtbank
  • Eventueel verzoeken aan de rechtbank om een observator of herstructureringsdeskundige aan te stellen;
  • Eventueel verzoeken aan de rechtbank om een afkoelingsperiode of andere voorziening te gelasten.
 5. Akkoord maken en aanbieden
  • Maken van het akkoord; – Aanbieden van het akkoord aan de schuldeisers;
  • Organiseren van een stemming over het akkoord
 6. Verzoek homologatie akkoord aan rechtbank
  • De rechtbank verzoeken om het akkoord te homologeren.
 7. Uitvoeren akkoord
  • Na homologatie akkoord

Behoefte aan gericht advies voor jouw specifieke situatie? Neem contact met ons op.

Geschreven door:

mr. M. (Margriet) Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner

Gerelateerd nieuws:

Wetsvoorstel vaste huurcontracten is aangenomen
15 november 2023

Wetsvoorstel Vaste Huurcontracten is aangenomen

In eerdere blogs – zie Wet Vaste huurcontracten deel 1 & Wet Vaste huurcontracten deel 2 – gingen wij al in op het Wetsvoorstel wet…

Lees verder
M.D. (Magdalena) Liana
15 november 2023

Nieuwe collega

Deze maand verwelkomen wij een nieuwe collega: Magdalena Liana. Zij zal ‘team M&A’ komen versterken en aan de slag gaan onder leiding van a…

Lees verder

Terug naar overzicht