Categorie: Geen onderdeel van een categorie

Zekerheden die ook daadwerkelijk zekerheid bieden: hoe zit dit?

Het doel achter het vestigen van zekerheidsrechten is simpel: het verkrijgen van zekerheid dat jouw vordering wordt betaald. Ook indien de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt. Het is daarom van groot belang zekerheden af te spreken, die jij of jouw onderneming ook daadwerkelijk een juiste vorm van zekerheid bieden. Als dit niet goed wordt geregeld en de schuldenaar betaalt niet vrijwillig, dan wordt het immers lastiger om jouw geld terug te krijgen.

Welke zekerheden zijn er?

  1. pandrecht;
  2. hypotheekrecht;
  3. eigendomsvoorbehoud;
  4. retentierecht;
  5. recht van reclame;
  6. hoofdelijkheid;
  7. borgtocht;
  8. Garantie.

In deze blog zullen de volgende zekerheden in hun algemeenheid aan de orde komen. De zekerheden zullen in hun eigen blogs verder worden behandeld.

De zekerheid tijdens het sluiten van een overeenkomst

Zekerheden worden meestal niet achteraf gevestigd, maar direct wanneer de overeenkomst gesloten wordt. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een bedrag wordt uitgeleend of zaken worden verkocht die pas achteraf worden afgerekend.

Zakelijke zekerheden

Zakelijke zekerheden betreffen zekerheidsrechten waarbij specifieke goederen als verhaalsobject dienen

Pandrecht

Een pandrecht wordt gevestigd op roerende zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voertuigen of voorraad, maar ook aan vorderingen op debiteuren.

Hypotheekrecht

Een hypotheekrecht wordt gevestigd op onroerende zaken, zoals een stuk grond of een bedrijfspand. Een veelvoorkomend hypotheekrecht is het recht dat de bank vestigt wanneer zij een lening uitgeeft voor de aankoop van een nieuwe woning.

Eigendomsvoorbehoud

Een eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat de koper pas eigenaar wordt van een bepaald product wanneer de gehele koopprijs voldaan is. Het juridische eigendomsrecht gaat dus pas over op de koper wanneer aan de tegenprestatie is voldaan.

Retentierecht

Met een retentierecht kun je als schuldeiser weigeren goederen aan de schuldenaar af te geven totdat alle openstaande facturen zijn betaald. Een retentierecht hoeft niet afgesproken te worden, maar volgt uit de wet.

Recht van reclame

Met een beroep op het recht van reclame (of reclamerecht) kun je als schuldeiser wanneer er is voldaan aan een aantal vereisten, goederen terughalen die nog niet zijn betaald. Ook dit recht volgt uit de wet en hoeft niet te worden afgesproken.

 

Persoonlijke zekerheden

Persoonlijke zekerheden betreffen verbintenissen waarbij een derde zich verbindt in de verbintenis door in te staan voor de schuld van de schuldenaar.

Hoofdelijkheid

Bij hoofdelijkheid zijn meerdere partijen aansprakelijk voor de betaling van hetzelfde bedrag. Er bestaan dan dus meerdere verhaalsmogelijkheden voor de schuldeisers. De schuldeiser kan verschillende partijen aanspreken voor de betaling.

Borgtocht

Bij borgtocht (of borgstelling) stelt een derde zich borg voor de schuld van een ander. Dit lijkt erg op de hiervoor besproken hoofdelijkheid. Het verschil met hoofdelijkheid zit erin dat de schuldeiser zich pas tot de derde, degene die zich borg stelt, kan wenden indien de oorspronkelijke schuldenaar niet betaalt.

Garantie

In het geval van een garantie (of garantstelling) verbindt een derde zich ertoe een bedrag aan de schuldeiser te betalen, indien de schuldeiser daar aanspraak op maakt. Daar is in beginsel sprake van indien de schuldenaar bijvoorbeeld failliet is verklaard. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een moedervennootschap garant staat voor een dochtervennootschap. Indien de dochtervennootschap failliet gaat of een verplichting niet na kan komen kunnen schuldeisers van de dochtervennootschap bij de moedervennootschap aankloppen.

 

Welke zekerheidsrecht moet ik vestigen?

Het hangt af van de omstandigheden van het geval welk zekerheidsrecht voor jou het meest geschikt is. Het overeenkomen van zekerheden kan erg ingewikkeld zijn en er komt een hoop bij kijken. Heb jij vragen over (het vestigen van) de verschillende zekerheidsrechten? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

 

Geschreven door:

Margriet Kooiman
mr. M. (Margriet) Kooiman Advocaat en partner
Ashley Sintniklaas
mr. A. (Ashley) Sintniklaas Advocaat

Gerelateerd nieuws:

DSA en contentmoderatie
24 oktober 2023

De Digital Services Act: omgaan met de uitdaging van contentmoderatie

In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door het internet en sociale media, is het reguleren van de digitale ruimte een belangrijke zorg ge…

Lees verder
coronaschulden saneren - waar te beginnen
3 april 2023

Fiscale coronaschulden saneren – waar te beginnen?

De enorme berg aan fiscale coronaschulden is volgens staatssecretaris Van Rij nog circa 17 miljard euro groot en ruim 40% van alle ondernemers met …

Lees verder

Terug naar overzicht